Tre frågor till Teemu Matinpuro

av Elis Karell

verksamhetsledare för Fredskämparna i Finland rf

1. Hur ser framtiden ut för fredsarbetet i Finland?

– Inte bra. Anslagen för freds- och människorättsorganisationer har tagits bort helt och hållet från nästa års budget. Vi har förhandlat med Undervisnings- och kulturministeriet och preliminärt kommit överens om att nästa års finansiering sköts genom reservationsanslag. Nivån på finansieringen är ännu helt öppen, och år 2018 är höljt i dunkel.

2. Vad innebär nedskärningarna för er verksamhet?

– De kommer absolut att ha en märkbar inverkan. Även om största delen av vår verksamhet bygger på frivilligarbete, och anslagen varit rätt låga, är de nödvändiga för att upprätthålla organisationens strukturer. Utfallet kommer att variera för de olika organisationerna, beroende på deras situation, men uppsägningar är möjliga. Det kommer inte att vara lätt att anpassa sig.

3. Har du några hälsningar till regeringen?

– Fredsarbete är ett ytterst viktigt arbete som sker med små resurser. Vår verksamhet inkluderar bland annat fredsfostran, politiskt påverkande samt utbildning och information kring fredsfrågor. Dessutom upprätthåller vi internationella, icke-statliga relationer, som det är viktigt att Finland också deltar i.

– För att sätta saker i perspektiv: försvarsutgifterna i nästa års budget är 2,4 miljarder euro, medan de sammanlagda anslagen för fredsarbete i år var 412 000 euro, det vill säga 7 cent per invånare. Det är en nästan obefintlig summa för regeringen, men helt avgörande för oss.

Elis Karell

Lämna en kommentar