Tre frågor till Rasmus Tunis

av Lasse Garoff

Ordförande för Svenska studerandes intresseförening SSI, som ger ut Studentbladet.

I september 2015 meddelade både Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) att de utträder ur SSI, och Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) beslöt att utträda ur SSI i december 2013. Som en följd av medlemsbortfallet meddelade SSI att Studentbladet från och med 2017 övergår till en digital utgivning och ger ut endast ett pappersnummer per år.

1. Kommer en digital utgivning att ha samma genomslag
som papperstidningen?

– Vi försöker med det. Vi lät göra en utredning vid kommunikationsbyrån Morgan Digital, som menade att om vi lyckas bra med vår digitala utgivning så kan Studentbladet till och med få ett bättre genomslag än tidigare. En förutsättning för att nå ut med innehållet är att vi satsar på annonsering via sociala medier, vilket bland annat Ylioppilaslehti har gjort.

– Vi får också andra förutsättningar för snabb rapportering än vad som varit möjligt då tidningen utkommit en gång i månaden. Vi måste också fundera på vilket innehåll vi ska ha i tidningen, men i sista hand är det ju redaktionen som avgör den saken.

2. Studentbladet ger ut en papperspublikation en gång om året. Vad ska det stå i den?

– Planeringen är ännu i ett inledande skede. Vi har konceptualiserat en årsupplaga, en tanke är att sammanfatta året som har gått, eller något annat slags temanummer. En tanke är att numret skulle skickas ut också till årets abiturienter. Då skulle vi nå också dem som inte hittat Studentbladet ännu, och vi kunde samla annonsintäkter från högskolor som vill marknadsföra sig själva.

3. Vilken är Studentbladets roll i framtiden?

– Studentbladet är fortsättningsvis ett språkrör för svensk- och tvåspråkiga studerande i Finland, och den rollen utformar också hur vi arbetar på nätet. Det är en nackdel att vi i framtiden inte representerar de studerande vid SHS och ÅAS. Vår roll naggas nog lite i kanten när alla studentkårer inte är med, men vi har det långsiktiga målet att vinna dem tillbaka. Men det är en fråga som vi måste ta ställning till på längre sikt.

Text: Lasse Garoff
Foto: Stefan Holmström

EDIT: 18 oktober, 2016. Tidpunkterna för ÅAS och SHS utträde korrigerades.

3 kommentarer

Per Brahe 18 oktober, 2016 - 10:08

Varken SHS eller ÅAS har beslutat om utträde våren 2016.

SHS meddelade om utträde ur SSI i september 2015. ÅAS meddelade om utträde ur SSI i december 2013.

”Framtiden” när SSI inte representerar alla (svenskspråkiga) studentkårer är redan här.

Reply
Ny Tid 18 oktober, 2016 - 11:17

Tack för kommentaren! Den svenskspråkiga studentpolitiken är ett angeläget ämne och vi publicerar gärna en text som insändare ifall du är intresserad av att föra diskussionen vidare?

Reply
Kanslern 18 oktober, 2016 - 23:42

Tunis är bra på att ge vaga förklaringar som låter positiva men saknar stoff. Studentbladet representerar inte heller i dagens läge SHS eller ÅAS eftersom de inte längre är medlemmar av SSI. Så att man inte gör det i framtiden heller innebär inte en förändring från nuläget. Däremot en förändring från den dåtid Tunis verkar leva i.

Tunis talar om att vara ”ett språkrör”, men det är lite oklart hur det ska förverkligas, givet den journalistiska friheten. Vill man vara ett språkrör börjar vi prata demokrati och urvalsprocesser på en helt annan nivå än Stbl och SSI är kapabla till idag. Att Stbl:s redaktion därtill publicerar material som är ideologiskt vinklat, men inte ser det som ett problem, är lika typiskt för hur oförberedd man verkligen är för att vara ett språkrör. Man är inte ett språkrör genom att bli invald till en redaktion och sedan ge utlopp för sina egna åsikter och värderingar. Det kräver en neutralitet och objektivitet som varken SSI eller Stbl har i dagens läge, och som också är orsaken till både ÅAS och SHS utträde. Att man inte förstått detta är ett tecken på SSI:s arrogans. Ska man ”vinna tillbaka” studentkårerna vars representativa beslutsfattande organ valt att gå ur SSI krävs mer än tomma ord och fina slogans. Och mer än att betona hur äldst studenttidningen är. Substansen saknas.

Reply

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.