För framtidens skull

av Maria Ohisalo

Maria Ohisalo.

De Gröna kommer att välja en ny partiordförande på partikongressen i Tammerfors den 17–18 juni. Innan det sker en medlemsomröstning, där alla som blivit medlemmar innan 15 maj kan rösta.

Jag ställer upp i valet. Varför tror jag att en person utanför riksdagen (och oinsatt i dess oskrivna regler och konventioner) kan sköta posten? Jag skulle inte vara den första att göra det, Tarja Cronberg och Pekka Sauri var inte heller riksdagsledamöter när de ledde partiet. Deras exempel visar att en ordförande utanför riksdagen kan sköta jobbet precis lika bra som en sittande riksdagsledamot.

riksdagen fokuseras debatten på meningsskiljaktigheterna mellan regeringen och oppositionen utan att någon söker en gemensam grund. Alltför ofta ser politiken enbart ut som en kamp mellan olika politiska åtgärder, ett oupphörligt slagsmål. Då försvinner politikens stora bild: vad kommer att hända när automatiseringen och robotiseringen tar över nuvarande arbetsplatser, är vi redo för att skaffa nya liv för dem som måste lämna sina hem på grund av klimatförändring och konflikter, och vad kommer att ske när förmögenhetsskillnaderna ökar? Våra 200 riksdagsledamöter har väldigt få möjligheter för diskussioner av detta slag. Det finns inget forum där ledamöter från olika partier regelbundet kan utväxla idéer.

För framtidens skull måste man som politiker hela tiden leta efter nya lösningar som bekämpar klimatförändring och fattigdom – de största problemen mänskligheten står inför. En politiker som hävdar att hen själv har alla lösningar har inte lyssnat på andra tillräckligt mycket. Forskare, experter och erfarenhetsexperter har kunskap och information, om bara en politiker lyssnar kan hen få nya idéer för att förändra världen.

Social- och hälsovårdsreformen är ett perfekt exempel på hur Centern och Samlingspartiet ignorerar forskarnas varningar och folkhälsans bästa, och gör reformen enbart för sina egna ändamål och för att tilltala sina egna väljare: för Centern handlar det om att få makt genom landskapsmodellen och för Samlingspartiet om att ge privata aktörer bred tillgång till social- och hälsovårdssektorn.

En partiledare utanför riksdagen har tid att träffa partifolk, och även samla ihop människor förutom de partitrogna för att hitta gemensamma lösningar till dagens och framtidens stora frågor. Politik handlar inte enbart om att kritisera andra, utan om att föra fram hur man själv skulle göra något på ett annat sätt. För framtidens skull behöver vi mer samarbete. Vi behöver mindre bråk som fjärmar människor från varandra och fräter bort vår politiska vilja att påverka det som händer omkring oss. För framtidens skull behöver vi bevis- och forskningsbaserad politik, politik som vågar ifrågasätta ”landets seder”.

Maria Ohisalo
är fattigdoms-forskare och vice ordförande för De Gröna

2 kommentarer

Kentältä kohti tulevaisuuspuoluetta | Maria Ohisalo 17 maj, 2017 - 20:03

[…] Nyt on hyvä aika jatkaa aktiivisesti kentän kiertämistä, jota olen jo viimeiset pari vuotta varapuheenjohtajana ja sitä ennen kaksi vuotta Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn puheenjohtajana tehnyt. On aika ottaa loikka kohti tulevaisuuspuoluetta. Jag skriver om temat också på svenska i det nyaste numret av Ny Tid. […]

Reply
Kentältä kohti tulevaisuuspuoluetta | Maria Ohisalo 17 maj, 2017 - 20:54

[…] Jag skriver om temat också på svenska i det nyaste numret av Ny Tid. […]

Reply

Lämna en kommentar