Bostadslöshet eller bostad först?

av Maria Ohisalo

Maria Ohisalo.

Att ha en bostad är en grundläggande mänsklig rättighet – alla har rätt till ett hem. Fast detta låter som en självklarhet, lever fortfarande miljontals människor i världen utan en bostad, och även flera utan ett hem och en känsla av autonomi.

Att minska bostadslöshet är inte kärnfysik utan det handlar om direkta resurser, bostäder och för vissa individer stöd med det vardagliga livet. Det vill säga pengar som delas ut genom politiken. Finland är känt för många olika sociala uppfinningar såsom moderskapsförpackningen som funnits i 80 år eller vaccinationsprogram för barn. En av de nyaste sociala uppfinningarna är bostad först-principen. Finland hade redan arbetat mer eller mindre enligt principen innan den amerikanska modellen Housing First nådde Europa och diskussionen kring saken blev livlig. Idén med hela principen är att ge en människa bostaden först och att ge stöd med boendet. Har man problem i livet, försvinner de nästan aldrig om man lever på gatan. Traditionellt har man tvingats till en osäker tillvaro i diverse härbärgen innan man fått rätt till bostad.

Principen har blivit viktig speciellt i Finland, där man år 2007 beslöt att avskaffa härbärgena och bygga bostäder istället. Varenda invånare ska ha ett eget hyreskontrakt och sitt eget namn på dörren. Antalet bostadslösa har sjunkit från över 18 000 människor år 1987 till 6 650 människor år 2016. Men många personer utöver dessa lever fortfarande hos släktingar och vänner utan autonomi i sina liv.

Den stora förändringen har skett inom stadsplaneringen. Det handlar om hur mycket mark det byggs på och särskilt hurdan tillgång på hyresbostäder med ett rimligt pris det finns samt att folk kan röra sig fritt inom städer utan att behöva äga en bil. Det handlar även om åtgärder på statlig nivå. Sedan 2007 har de finländska regeringarna genomfört tre omfattande program för att förebygga bostadslöshet. Staten har knutit samarbetsavtal tillsammans med kommuner i fråga om förebyggande arbete. Det har visat sig att modellen har minskat på kostnader inom social- och hälsovårdssektorn och har ökat människors välstånd. Det här finländska exemplet bekantar sig sakkunniga från andra europeiska länder med under sina studiebesök till Finland.

Ett stort nätverk av proffessionella och erfarenhetsexperter som har jobbat med principen har gjort kvalitetsrekommendationer för att utveckla arbetet vidare. Den centrala idén är att fokusera på varje människa och inte se dem som klienter utan istället som människor som har haft problem med att få en bostad.

Det är dags att börja tänka på ett nytt sätt, dags att ge alla en bostad först. Finland har lyckats med att minska bostadslösheten, men det finns fortfarande kring 7 000 människor som lever utan en bostad.

Maria Ohisalo
vice ordförande för De Gröna, forskare i Y-Stiftelsen

Läs hur Finland har lyckats med bostad först i Y-Stiftelsens bok A Home of Your Own – Housing First and ending Homelessness in Finland. Boken finns att läsa gratis på nätet.

Lämna en kommentar