“Ingström borde översättas till turkiska”

av Peter Lodenius