Filosofisk Stockholmspoesi

av Topi Lappalainen

Kritikern och poeten Erik Bergqvist har redan i sin tidigare produktion bevisat sin förmåga att skapa stilren men lågmäld poesi med djupa referensramar. Den senaste diktsamlingen Skuggas vikt är starkt förankrad i plats med en del referenser till olika gator i Stockholm men allra mest lyfter boken fram djupa, existentiella frågor. Människan och språket ligger i fokus i denna djupt filosofiska bok. Dikterna är mycket välkomponerade och de bjuder både på omedelbara aha-upplevelser och rikligt med tuggmotstånd för poetiska finsmakare.

Notapparaten i slutet av diktsamlingen skvallrar om Bergqvists beläsenhet och ger intressanta filosofi-, litteratur-, musik- och filmhistoriska referensramar till poesin. Från Herakleitos och Horatius till Talking Heads och Stanley Kubrick bjuder de nedtecknade inspirationskällorna på en intressant cocktail. Annars kunde man tänka att de också bildar en all male-panel men Talking Heads hade en kvinnlig basist och citatet från deras låt ”The Great Curve” lyder ”The world moves on a woman’s hips.” Således kompletterar visionen av kvinnliga höfter i en new wave-rocklåt det galleri av citat från ärevördiga intellektuella män som Bergqvist annars har valt att spinna vidare på.

Med överklivningar får Bergqvist dikterna i den första avdelningen att hålla ihop på ett sätt som för tankarna till en vävd matta. Boken är indelad i fyra avdelningar, vilka alla bildar genomtänkta helheter. En av bokens höjdpunkter är utan vidare den andra avdelningen som består av prosadikter. Det finns en viss känsla av tidlöshet eller bottenlöshet i Bergqvists poesi. Den sista diktens inslag av antikens poesi i en modern vardaglig scen påminner dessutom något om Pentti Saarikoskis sätt att föra samman olika epoker till en fungerande helhet.

Något med långa skitiga klor försöker

skriva i dig   Slevar upp en ny tallrik slam

skär upp bröd med sorlande mögel

och högläser Petronius   Bekanta

kontaktförsök   skiftande hölje    som

bensinångor   inövat skratt   Ska ett

ohyggligt missförstånd uppdagas

Du vaknar före livet av en skrikande

räv   Tyngden i hjärtat avtar   Du kan

nästan röra solen

Topi Lappalainen

Erik Bergqvist: Skuggas vikt.
Albert Bonniers Förlag, 2018.

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.