Jansson skriver sig ut ur det trånga rummet

av Tomi Riitamaa