Den socialrealistiska deckaren i Svenskfinland – finns den?

av Tomi Riitamaa