Tre frågor till Aija Kaski

av Lasse Garoff

… generalsekreterare för Håll Skärgården Ren rf (HSR), som firar sitt 50-årsjubileum i år.

1. Hur firar ni jubileumsåret?

– Jubileumsåret inleds på båtmässan i Helsingfors den 8.2 där vi också släpper vår jubileumsbok. Men egentligen vill vi fokusera på den ordinarie verksamheten snarare än festligheter. Jag kan inte avslöja alla våra planer för vi lanserar dem under årets lopp, men vi kommer särskilt att uppmärksamma nedskräpning, och fortsätta engagera medborgare och allmänheten för talkoarbete.

2. Varför grundades HSR ursprungligen?

– HSR grundades sommaren 1969 av Rabbe Laurén, René Slotte och Gunnar Mattson för att organisera avfallshanteringen i skärgården. De såg allt mer skräp i miljön på grund av att plast dök upp som förpackningsmaterial på 1950-talet. Det var en hisnande insikt då vi skrev historiken, att det helt enkelt inte fanns någon avfallshantering i skärgården på den tiden. Sopor brändes eller begravdes eller slängdes helt enkelt i havet. Det känns otroligt, men det fanns varken miljöministerium eller miljötänk, och nedskräpning sågs helt enkelt inte som ett problem. Grundarna var verkligen före sin tid.

3. Vilka är de största utmaningarna idag?

– Vi arbetar fortfarande med att åtgärda nedskräpningen. Vi undersöker nedskräpningen längs vattendragens stränder, var det kommer ifrån och dess påverkan. Dessutom har vi reagerat på Östersjöns övergödning. Fortfarande tar inte alla småbåtshamnar emot båtarnas avloppsvatten, utan det ses bara som god service av hamnen. Vi arbetar på att utveckla mottagningen både i Finland och kring hela Östersjön. För det tredje vill vi minska mängden kemikalier som hamnar i vattnet till exempel på grund av båtlivet. Delvis handlar det om att ändra folks vanor. Det finns till exempel mekaniska alternativ till att måla båtbottnen med giftfärger.

Foto: HSR

Lämna en kommentar