Håller löftena om 1,5 graders klimatpolitik?

av Amanda Pasanen

Riksdagsvalet 2019 var ett klimatval, och regeringsförhandlingarna är i full gång. Klimatrörelsen förväntar sig snabba och ambitiösa åtgärder för att Finland ska göra sin del för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Under valet förnekade inget annat parti än Sannfinländarna behovet av ambitiösa klimatmål. När diskussionen går vidare till åtgärderna för att uppnå målen blir det svårare. Är riksdagspartierna färdiga att hålla sina löften om 1,5 gradersmålet då det kommer till att skriva ner konkreta åtgärder i regeringsprogrammet?

I december fattade åtta riksdagspartier beslut om gemensamma klimatpolitiska mål. I målen ingår bland annat att se över Finlands klimatpolitik så att vi gör vår andel för att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 grader. I de gemensamma målen står det också att Finland ska ”arbeta långsiktigt för att utöka kolsänkorna i Finland bland annat genom att öka skogstillväxten, inleda omfattande beskogningsprojekt och stoppa avskogningen”. Även främjandet av utsläppsfri trafik samt el- och värmeproduktion ingår.

Under valvåren utvärderade bland annat Suomen kuvalehti och Finlands naturskyddsförbund partiernas klimatlinjer. Trots de vackra talen om ambitiösa målsättningar förhåller de flesta partierna sig ovilligt till konkreta åtgärder. Endast De gröna och Vänsterförbundet är färdiga att införa större samhälleliga förändringar för att nå klimatmålen.

Till exempel SFP, Samlingspartiet, Sannfinländarna, Centern och Kristdemokraterna är inte färdiga att minska på Forststyrelsens resultatmål, så att skogarnas mångsidiga användning tryggas och kalhyggen minskas på statens marker. Knappt en vecka innan regeringsförhandlingarna backade Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne ivrigt upp Metsä Groups jätteinvestering i Kemi. Metsä Groups planerade cellulosafabrik skulle vara en av Europas största, och kräva en ökning av avverkningarna som motsvarar en fjärdedel av de finska skogarnas årliga kolsänka.

En annan svår fråga är de miljöskadliga företagsstöden, som ingen av de stora partierna vill röra vid. Samlingspartiet litar blint på industrilobbarna som hotar med att industrins konkurrenskraft försämras. Socialdemokraterna kan inte svika fackförbunden, som hotar med att arbetsplatserna flyttar utomlands. Centern är orolig över skogs- och livsmedelsindustrin.

Såväl forskare som stadsrådets utredningar talar för att en stor del av företagsstöden är ineffektiva och förvränger konkurrenskraften. Den finländska industrin kan inte förnya sig då landet upprätthåller olönsam och klimatskadlig produktion med flera miljarder euro. Utsläppshandelskompensationer och energiskatteåterbäringar är exempel på stöd som man borde bli av med ögonblickligen.

Vårens regeringsförhandlingar blir svåra för alla partier och faran är att klimatfrågan kompromissas bort då ekonomi och sysselsättningspolitik är på bordet. Nu gäller det för alla partier att hålla fast vid den gemensamma överenskommelsen. Klimatet väntar inte.

 

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.