En medveten och samhällskritisk frikyrka

av Tony Pohjolainen