”Har man överlevt med sina sinnens fulla bruk så har man ett ansvar att berätta”

av Lasse Garoff