Venedigbiennalen – Anakronistisk landskamp med granna ljusglimtar

av Christine Langinauer