Y-Stiftelsen drar sig ur Lappvikens idétävling

av Ny Tid

Den ideella Y-Stiftelsen meddelar att den drar sig ur idétävlingen för Lappvikens sjukhusområde i Helsingfors. Tävlingen anordnas av Helsingfors stad, för att utveckla området i och omkring det gamla, anrika mentalsjukhuset med omkringliggande småhus och parkområden. För tillfället verkar på området den Lappvikens källa, som är ett dotterbolag till föreningen Psykisk hälsa i Finland. Under Lappvikens källa hyr 170 olika aktörer in sig i området, där det bland annat bjuds på olika mental- och socialtjänster, ett café, konstnärsateljéer och arbetsrum. Från Lappvikens källa hade man hoppats på att den nuvarande verksamheten hade kunnat fortsätta i någon form om Y-Stiftelsen hade tillåtits köpa fastigheterna på området av Helsingfors stad. Det tävlande bidraget är en sammanslutning av kommersiella aktörer som vill omvandla Lappvikens sjukhus till ett business- och startup-center.

Lappvikens sjukhus upphörde med sin verksamhet 2008, och sedan dess har områdets framtid varit osäker. Själva sjukhusbyggnaden är anrik, ritad av C.G. Engel. Aktivisterna som motsätter sig kommersiell verksamhet på området är dels oroliga för att de gamla trähusen som omger själva sjukhusbyggnaden ska rivas, och att det stora park- och trädgårdsområdet som Lappvikens sjukhus står i, och som i dag är öppet för allmänheten, ska förstöras och hägnas in. Dessutom anser Lappvikens källa att den typ av lågtröskelverksamhet som i dag pågår i huset är förenlig med byggnadens kulturella historia, och är en viktig del av Helsingfors utbud.

Till Yle uppger en representant för Y-Stiftelsen att Lappviken-projektet är för dyrt för dyrt för stiftelsen att ensam förverkliga. Y-Stiftelsen hoppas att Helsingfors stads tävling blåses av, så att man kan hitta nya lösningar. Lappvikens källa har verkat på området sedan 2015. 2018 meddelade staden att den kommer att sälja byggnaderna, och samtidigt höjdes hyrorna för de nuvarande hyresgästerna med 150 procent.

Lämna en kommentar