Radikalhögerns nya mellanskikt

av Martin Ahlö

Den nygrundade blåsvarta rörelsen siktar inte på kommunalvalet, men Ny Tids skribent ser med oro på ett växande skikt av högerextrema aktivister som är för radikala för Sannfinländarna och kan fungera som grogrund för en ny, stark fascistisk rörelse.

Ytterhögerns utveckling var en oroväckande trend i den finländska politiken under hela 2010-talet, men under det senaste året har mycket förändrats. Den finska grenen av nynazistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) förbjöds slutligen av Högsta domstolen i september 2020, efter en tre år lång process. Det antifascistiska nätverket Varis har i en artikel (nyligen även översatt till svenska) beskrivit hur den nynazistiska rörelsen har förberett sig för och försökt förbigå det kommande verksamhetsförbudet, bland annat genom att omorganisera sig under namnet Kohti vapautta (”för friheten”) och skapa nya hemsidor och informationskanaler på plattformar som Telegram.

Verksamhetsförbudet i Finland skapar ett juridiskt prejudikat mot nazistisk organisering i Norden, och det kommer bli intressant att se hur de övriga nordiska länderna kommer ta sig an den här typen av aktivism i praktiken – till exempel valde de finländska myndigheterna att inte ingripa då NMR dök upp offentligt i Tammerfors en månad efter förbudet. Då NMR, som är den mest radikala grupperingen, är på tillbakagång är det viktigt att granska det segment som de senaste åren vuxit mest; något som kunde kallas ”mellanskiktet” mellan den utomparlamentariska extremhögern och det parlamentariska fältet, där Sannfinländarna under Jussi Halla-aho verkar.

Vid årsskiftet sjösattes ett nytt parti-projekt under namnet ”den blåsvarta rörelsen” (Sinimusta liike) av aktivister i den högerextrema koalitionen Kansallismielisten liittouma (ung. ”nationalistisk samling”). KL har tidigare fungerat som koordinator och samlande kraft för högerextrema demonstrationer i Helsingfors och Åbo, men har nu alltså tagit sikte på framtida val. Förutom att partiprojektet lånat sina färger från mellankrigstidens Lapporörelse och det fascistiska partiet IKL (se bilden), har också partiprogrammet fascistiska förtecken, med flera punkter som är klart grundlagsvidriga. Partiets ordförande Tuukka Kuru har de senaste åren etablerat sig som organisatör och talare på högerextrema evenemang, och hans bakgrund är ganska typisk för de här kretsarna – han har nämligen verkat i både Sannfinländarnas ungdomsförbund och i Suomen Sisu.

Suomen Sisus roll

För att förstå den miljö som den finska extremhögern växer fram ur just nu är det viktigt att förstå de två ovannämnda organisationerna. Efter att den skandalomsusade bloggaren och politikern Halla-aho blev ordförande i det sannfinländska partiet år 2017 har den sannfinländska politiken i allt snabbare takt förskjutits högerut utifrån det så kallade Overtonfönstret*, och partiaktiva har börjat uttrycka sig mer och mer främlingsfientligt.

Eftersom den här utvecklingen- har mött på acceptans från den sann-finländska partiledningen har den inspirerat till radikalisering speciellt inom Sannfinländarnas ungdomsförbund. I jämförelse med hur till exempel Sverigedemokraterna disciplinerat sina medlemmar har sannfinländare sällan uteslutits för skandalösa uttalanden eller kopplingar till fascistorganisationer. Sverigedemokraternas och Sannfinländarnas ursprung är olika, och de har också utvecklats i motsatt riktning – SD har delvis avradikaliserats och rört sig bort från sin skinnskallebakgrund, medan det finska populistpartiet har närmat sig extremhögern i sin retorik. Flera sannfinländska riksdagsledamöter är också dubbelorganiserade inom den nyfascistiska organisationen Suomen Sisu. Suomen Sisu grundades 1998 som en ungdomsorganisation för Finskhetsförbundet men blev snabbt en självständig lobbyorganisation och arena för finska högerextremisters nätverkande.

Konferenser i det dolda

Efter Halla-ahos maktövertagande började Sannfinländska unga och andra aktivister i det här mellanskiktet organisera sig genom diskussionskvällar och paneldebatter i södra Finland. Till de största projekten hittills hör de internationella konferenser som arrangerades under namnet Awakening utan restaurangägarnas vetskap i Helsingfors år 2018 och Åbo år 2019, inspirerade av liknande nyfascistiska evenemang i USA och Östeuropa. De nordiska evenemangen koordinerades med konferenser som Scandza- -Forum i Oslo, Köpenhamn och Stockholm och Etnofutur i Tallinn, och bjöd in talare kopplade till både den amerikanska vit makt-miljön och den ukrainska separatiströrelsen National-gardet.

De riktigt pådrivande krafterna i den här utvecklingen har varit ett fåtal personer knutna till Suomen Sisu-, som den tidigare nämnde Tuukka Kuru och Henri Hautamäki. Den sistnämnde kandiderar för tillfället i Åbos kommunalval för Sannfinländarna trots att han i egenskap av Sisus ordförande uppmanade till ett ”totalt kulturkrig” mot universitet och media i förbundets blogg förra året. Den allt hårdare tonen i sociala och traditionella medier har allt mer börjat likna fascistisk retorik, och ledande medlemmar i Sannfinländska unga har offentligt spridit etnonationalistiska idéer. Etnonationalism är en modern högerradikal strömning som förespråkar etnopluralism, det vill säga en typ av apartheid där olika- kulturer hålls åtskilda och invandring stoppas. Andra konservativa idéer som omfamnas i de här kretsarna är antifeminism och tanken om att nationalstaten ska grunda sig på etnicitet och ras.

Coronan ett hinder

Den här utvecklingen till trots höll Sannfinländarna en tid god min med sitt ungdomsförbund och de allt mer radikala utspelen sågs som acceptabla i moderpartiet. Först när ungdomsförbundets andre ordförande Toni Jalonen proklamerade sig som fascist på konferensen -Etnofutur i Tallinn i februari 2020, blev skandalerna kring ungdomsförbundet så stora att moderpartiet kände sig tvunget att ingripa. Halla-aho- blev frustrerad på ungdomsförbundets utspel då de riskerade att äventyra partiets möjligheter i kommunalvalet.

Vid ett medlemsmöte i april 2020 krävde Sannfinländarna alla medlemmar i ungdomsförbundet skulle skriva in sig moderpartiet och godkänna dess stadgar. Bakgrunden till den här disciplineringen var inte bara Jalonens uttalande, utan att ungdomsförbundet under år 2018 och 2019 gått över gränsen ett flertal gånger med rasistiska inlägg på sociala medier, vilket lett till att förbundets statsstöd på hundratusentals euro dragits in. En majoritet av delegaterna vägrade trots det här rätta sig efter moderpartiets krav, vilket ledde till en nedläggning, grundandet av ett nytt ungdomsförbund och en fortfarande oklar framtid för de etnonationalistiska ungdomarna. I huvudstadsregionen grundades föreningen Uudenmaan Akseli (”den nyländska axeln”) av de mest aktiva, men det är svårt att föreställa sig någon större verksamhet de närmaste åren då de inte längre har tillgång till sannfinländsk infrastruktur och finansiering.

Möjligheten att mobilisera politiska rörelser har dessutom hämmats av coronapandemin under år 2020, och restriktionerna mot offentliga evenemang gjorde att de högerextrema marscherna på självständighetsdagen ställdes in för första gången sedan 2014. Ett fåtal mindre diskussionskvällar och en större demonstration i Åbo organiserades, men internationella konferenser som Awakening III, sköts upp på obestämd framtid. Pandemin har inneburit att det högerradikala fältet har haft svårigheter med att upprätthålla någon offentlig verksamhet överhuvudtaget.

Framtiden oviss

Efter flera år av tillväxt och radikalisering verkar det som om myndigheternas kriminalisering av NMR skrämt bort många nazistiska sympatisörer, men det är skäl att komma ihåg att den finländska extremhögern utgörs av många andra aktörer som för tillfället är splittrade i småföreningar och partiprojekt. Det är svårt att bedöma ifall Tuukka Kuru- och det blåsvarta partiet kommer lyckas samla 5 000 underskrifter och tillräckligt många anhängare för att etablera sig parlamentariskt i framtiden (partiet siktar inte- på kommunalvalet). Flera tidigare nationalistpartier har misslyckats med att få tillräckligt stöd till höger om sannfinländarna, men det finns en risk att framtida aktivister rekryteras ur det här mellanskiktet kring Suomen Sisu och de uteslutna etnonationalisterna och därför är det skäl att följa med utvecklingen.

Skyddspolisen kom i sin senaste rapport till slutsatsen att höger-extremismen i Finland utgör ett hot i samma grad som islamistisk extremism, men främst mot enskilda individer och inte mot staten och samhället i sig. Trots detta är det i nuläget oklart ifall 2010-talets tillväxt på högerkanten äntligen börjat avta eller om det enbart är tillfälligt kaos bland aktörerna här i Norden. Arbetarrörelsen bör fortfarande hålla antifascismen högt för att ha utrymme att verka, och utöver det brådskar det med att etablera en övertygande politik som på riktigt är ett alternativ till rasismen, hatet och konspirationsteorierna som blir allt vanligare.

Foto: Pietinen

BILDEN: Den nygrundade blåsvarta rörelsen har lånat både färger och ideologi från Lapporörelsen och fascistpartiet IKL. Här talar IKL-riksdagsledamoten Hilja Riipinen inför partiets kvinnoorganisation i Helsingfors 1936.

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.