Vänstern mot val i osäkra tider

av Janne Wass

Vänsterförbundet ställer upp starka svenskspråkiga listor i många kommuner inför kommunalvalet. SDP rider på en popularitetsvåg, men har svårt med den svenska rekryteringen i universitetsstäderna.

Artikeln gick i tryck strax innan regeringen beslöt att skjuta upp kommunalvalet, red.am.

– Jag har inte alls funderat på vad som skulle hända om valet skjuts upp, utan jag är inställd på att det hålls i april. Det är klart att det kommer att krävas insatser och mycket arbete i kommunerna för att göra det möjligt att rösta tryggt och se till att alla faktiskt har möjlighet att rösta. Men det här är praktiska frågor som går att lösa.

Det säger Hildur Boldt, verksamhetsledare för Finlands Svenska Socialdemokrater.

SDP:s svenska språkrör Arbetarbladets t.f. chefredaktör Topi Lappalainen säger också att han utgår från att valet hålls på våren som planerat.

– Personligen ser jag i nuläget inga orsaker att skjuta upp valet, så länge det satsas på säkerheten och tryggheten.

Birgitta Gran, som är långvarig ordförande för Vänsterförbundets svenska landsstyrelse menar att det inte är oproblematiskt att genomföra valet under pandemin, särskilt på mindre orter som Hangö, där hon själv ställer upp.

– Många av de som sitter i valnämnderna är äldre personer som varit med länge. Jag har upplevt att vissa av dem inte är så pigga på att sitta med i år.

Hildur Boldt.

Kollektivtrafik och vård

Vänsterförbundets kommunalvals-program lägger fokus på skolor, vård, klimatåtgärder och kultur- och fritidsmöjligheter. Programmet fokuserar bland annat på närskola och sätter ner foten i fråga om privatisering av vården.

– Det är ju så med kommunalval, att frågorna är lokala. I Helsingfors där det råder ekonomisk tillväxt slåss man om andra saker än på andra ställen, säger Gran.

FSD lanserade i oktober sitt eget kommunalvalsmanifest, som förutom de klassiskt socialdemokratiska dimensionerna har ett tydligt grönt fokus. Boldt poängterar att många av besluten om en hållbar framtid tas på det kommunala planet: energiförsörjningen är central, men också att det finns en fungerande kollektivtrafik, transport och lättrafikleder.

– Kommunerna måste se till att det är ekonomiskt hållbart att kunna pendla och för företag att ge sina produkter en vidare spridning.

Lappalainen konstaterar att det finns vissa gemensamma nämnare, trots allt.

– På grund av den förestående vårdreformen har vårdfrågor varit i centrum på många håll..

Svenskt för Vf i Helsingfors

Boldt uppger att FSD:s kandidatnominering går ”ganska bra”. Att SDP kämpar med Sannfinländarna om vilket som är Finlands populäraste parti menar hon att har föga inverkan på kommunalvalet. Lappalainen säger ändå att SDP:s popularitet i rikspolitiken antagligen har en viss betydelse.

– Jag intervjuade nyligen en ny, ung kandidat som sa att Sanna Marin och andra unga profiler gör att det blivit lättare att komma med.

I Helsingfors har FSD haft svårt att rekrytera kandidater under de senaste decennierna, och facklan har burits av filosofen Thomas Wallgren, som också ställer upp i år.

Vänsterförbundet har däremot fortsatt höja sin profil på svenska i Helsingfors. I detta kommunalval ställer bland annat tvåspråkiga riksdagsledamoten Veronika Honkasalo upp, liksom stadsfullmäkteledamoten Dan Koivulaakso och suppleanterna Mia Haglund och Henrik Nyholm. Nya namn är bland annat filmöversättaren –Saliven Gustavsson och Helsingfors Vänsterförbunds vice ordförande Eliel Kilpelä.

– Överlag har kandidatnomineringen för Vänsterförbundet i Svenskfinland gått ganska bra. Raseborg och Kimitoön är speciellt positiva kommuner, där det kommit många nya namn, säger Gran.

I Kimitoöns kommun ställer båda sittande fullmäktigeledamöterna Esko Antikainen och Tomy Wass upp för omval, och tre av åtta kandidater är nya för detta år.

– I Raseborg ställer ett rekordantal kandidater i år upp för Vänsterförbundet, uppger Gran.

I skrivande stund listar Vf:s webbsida 16 kandidater i Raseborg.

– Vänstern i Raseborg har länge varit nästan helt finskspråkig – i Nylands mest svenskspråkiga kommun – men nu har de flera svenskspråkiga kandidater, uppger Gran.

Harri Yltävä är enda sittande vänsterförbundaren i Raseborgs kommunfullmäktige, men nu finns förhoppningar om ett andra mandat.

Birgitta Gran. Foto: Janne Wass

Spänning i Raseborg

Också Arbetarbladets Lappalainen riktar blickarna mot kommunen.

– Raseborg kommer antagligen att bli den intressantaste kommunen för FSD:s del, eftersom det är alldeles öppet hur det kommer att gå. Där har ju Maarit Feldt-Ranta varit den riktigt stora röstmagneten.

Riksdagsledamoten Feldt-Ranta gick bort i november 2019. Fullmäktigeledamoten i Raseborg Johan Kvarnström ”ärvde” många av hennes röster i riksdagsvalet 2019, efter att hon meddelat att hon inte ställde upp, och han har sedan dess fått betydligt större prestige som riksdagsledamot – vilket torde gynna SDP i kommunalvalet.

– Dessutom ställer författaren Monika Fagerholm upp i valet som obunden kandidat på SDP:s lista, säger Lappalainen.

SFP har i Raseborg 22 av 43 mandat, med SDP som näst största parti, så förlorar SFP ett mandat, kan det avsevärt påverka maktdynamiken i kommunen – i Kimitoön är situationen snarlikt jämn.

Li Andersson ställer trots ministerskap och vårdledighet också upp i Åbo. En annan potentiell röstmagnet kan vara tidigare yrkessoldaten och jämställdhetsaktivisten Juho- Pylvänäinen, och även sittande ledamoten, tvåspråkiga Jaakko Lindfors ligger bra till. Vidare ställer flera kandidater ur Åbo Gröna Vänster upp, så någon brist på svenskspråkiga vänsteralternativ finns inte. Men liksom i Helsingfors, har SDP svårt med svenskan i Åbo – filosofen –Camilla Kronqvist är i skrivande stund enda FSD-kandidaten.

För Vf:s del är det ett frågetecken hur brottsmisstankarna om barnpornografi mot tidigare borgmästarkandidaten Sasu Haapanen påverkar partiets stöd i Åbo. Också SDP:s borgmästarkandidat Aki Lindén har varit i hetluften på grund av misstankar om olaglig upphandling under hans tid som vd för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Topi Lappalainen. Foto: Mio Lindman.

Föryngring i Vasa

– I Nykarleby är situationen intressant för SDP såtillvida att tidigare FSD-ordföranden Steven Frostdahl har gått över till SFP, säger Lappalainen.

Frostdahl har varit röstmagnet för SDP i staden, som har en överväldigande SFP-majoritet. SDP blev i förra val blev tvåa. Utan Frostdahl som draghäst blir det enligt Lappalainen intressant att se om partiet lyckas hålla sina 5 mandat.

Österbotten är för Vf en försiktigt positiv region, säger Birgitta Gran, framför allt vad gäller städerna. I Jakobstad har Vf 5 mandat, och bland annat sittande ledamoten Lisen Sundqvist ställer upp. I Korsholm finns förhoppningar om att Stefan Håkans ska återta en plats i fullmäktige.

– Problemet är nog de mindre orterna, som Vörå eller Närpes, där är frågan om det alls kommer att finnas några kandidater från Vänsterförbundet.

– Veteranen Henrik Fågelbärj är inte ensam svenskspråkig vänsterförbundare på listan i Vasa, som han nån gång varit, utan där har kommit ett par nya svenskspråkiga kandidater.

En av dem är 20-åriga konststuderanden Ava Dahlvik, som ställer upp i sitt första val. Många har väntat i åratal på att partiet skulle lyckas få en ung, svenskspråkig kandidat, och det är symptomatiskt att det behövdes förstärkning från Helsingfors för att det skulle ske. Dahlvik har nyligen flyttat till Vasa, efter att ha varit aktiv i ungdomsfullmäktige och Vänsterunga i Helsingfors.

– Redan sen högstadiet har det varit klart för mig att jag ska ställa upp i kommunalvalet så fort som det är möjligt.

Att konkret kunna påverka samhället är det som lockar Dahlvik till politiken, och hon säger att klimatet naturligtvis är den stora samhälleliga frågan, och en som är kopplad till så gott som allt i samhället. Också Dahlvik lyfter fram vikten av en fungerande kollektivtrafik.

– För mig som kommer från Helsingfors var kollektivtrafiken i Vasa verkligen en stor besvikelse. Jo, det finns en sådan, men den fungerar … lite dåligt. En annan sak är boende. Det ska finnas boende som är jämlikt och tillgängligt för alla. Problemet är inte så stort i Vasa, men här finns också folk som är utan bostad, och bostäder som står tomma för att de är så dyra att ingen vill köpa eller hyra dem.

SFP:s dominans i Vasa ser hon som den främsta orsaken till att Vf haft svårt att locka unga, svenskspråkiga kandidater. Svensk Ungdom är aktivt med att rekrytera samhällsintresserade unga.

– Många tänker att SFP som svenskspråkigt parti är det enda alternativet. Men Vänsterförbundet i Vasa borde inte heller bara sitta och vänta på att de unga ska komma till dem, utan bättre komma emot och visa att ”nog finns det plats för er här också”.

Lämna en kommentar