Vi behöver bli gästvänliga

av Eva Biaudet

Visste ni att en större andel av invandrade män är i arbetslivet än de finländska männen?

Visste ni att personer med invandrarbakgrund använder mindre socialskydd, då man räknar även arbetslöshetsunderstöd och pension, än finländarna? Visste ni att över 40 procent av kvinnor med invandrarbakgrund i Finland har högskoleexamen?

Det gjorde faktiskt inte jag heller förut. Jag rekommenderar er att bekanta er med tankesmedjan Liberas senaste pamflett, där man granskat statistik kring invandring på ett fräscht, liberalt sätt. Det är intressanta siffror som vi alla behöver ta till oss för att svara på den nationalistiska smittsamma farsoten i politiken. Det är viktigt att veta fakta så att man kan ge svar på tal. Även om vi inte mäter människors värde i sysselsättning, språkkunskaper eller annat liknande är det nyttigt om vi skall klara att förändra det xenofoba klimatet. 

När generella fördomar, negativa attityder och direkt falska och förvrängda påståenden upprepas i medierna och den politiska diskussionen varje dag fastnar något av det. När man odlar hotbilder, tar upp negativa fenomen bara då det handlar om invandrade personer eller försöker spela med procenter för att förstora problem, såsom när det gällde arbetslöshet bland invandrade i Närpes, vill man avsiktligt sprida negativa attityder, rädslor och till och med hat gentemot andra människor på grund av deras ursprung, hudfärg, religion. Jag kan inte se det oskyldiga i detta. På ett skickligt sätt vrider man orden, insinuerar, lyfter fram rädslor som gör det utmanande att juridiskt sätta dit dem för hets mot folkgrupp. Man framkallar bilder med visuella eller andra medel som är som tagna ur extremhögerns globala manual för manipulation av opinioner.

Jag tycker det är dags vi börjar föreslå direkta åtgärder för att skapa förutsättningar för större invandring och bygga ett mera respektfullt samhälle. Vi behöver verkligen jobba mer strategiskt och konkret för att inkludera invandrade människor snabbt och mänskligt, så att denna uppdelning i vi och dem blir en så kortvarig upplevelse som möjligt. Det är helt enkelt oacceptabelt att den andra generationen invandrare fortfarande måste känna utanförskap. Såsom Jonas Gardell frågar jag: Hur länge måste man vandra innan man vandrat in. Här kommer tio förslag att fundera på.

  1. Om Finland skall vara attraktivt för inflyttning behöver vi definitivt förändra vår kultur och våra attityder till att bli inkluderande istället för att ge ett missunnsamt intryck. Vi behöver bli gästvänliga. 
  2. Om vi vill erbjuda ett hem för utländska studerande och forskare, familjer med två nationaliteter eller personer som av andra orsaker bor här, måste vi skapa särskilda strukturer för att hjälpa nyinflyttade att etablera sig, trivas och växa in i som likvärdiga samhällsmedlemmar.
  3. Alla som bor här långvarigt borde få jobba och ingen ska nekas bashälsovård, dagvård eller utbildning på grund av sin vistelsestatus.
  4. Utbytesprogram mellan skolor inom landet, Norden, Europa och globalt skall utvidgas. Vi behöver redan som unga lära oss mer om omvärlden och om hur Finland ser ut i omvärldens ögon. Möten mellan människor från främmande land kan göra oss till kosmopoliter på ett bra sätt.
  5. Huvudstaden behöver locka till sig personal inom vården och småbarnsfostran. På svenska hotar personalbristen till och med kvaliteten på utbildningen och vården. På grund av det stora behovet av svenskkunnig personal kunde valet av integrationsspråk, först på svenska, ge en snabbare väg till jobb, utbildning och sociala nätverk. 
  6. Språkundervisning på bägge inhemska borde vara en del av att lära sig i jobbet, särskilt inom den offentliga sektorn. Målet borde vara att lära sig att prata tillräckligt bra för att kunna kommunicera. Detta gäller både utländsk och inhemsk personal.
  7. Internationella studeranden på högskolor borde erbjudas bättre möjligheter att under studietiden lära sig svenska och finska.
  8. Alla internationella studeranden eller studenter borde automatiskt få varaktigt uppehållstillstånd.
  9. En invandringsstrategi, med ambitiösa stabila mål för ökande invandring och snabbare vägar in i arbetslivet, kan byggas upp först i de store städerna. Näringslivet och våra egna offentliga tjänster behöver en arbetsförmedling som uppmärksammar personer med särskilda språkliga eller andra internationella kompetenser. 
  10. Kanadas modell med privata sponsorer, företag och familjer som i en fadderroll kan backa upp en flyktings, en studerandes eller annans levnadskostnader under det första året borde införas.

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.