”Vi spelar mot en fuskare”

av Pavel Petrov

Trots Putinregimens försök att kväsa oppositionen har en ny politisk kultur uppstått inför valet till S:t Petersburgs lagstiftande församling.

Flera av dagens ryska makthavare, bland annat Vladimir Putin och Dmitrij Medvedev, inledde sina politiska karriärer i S:t Petersburgs administration på 1990-talet. Möjligtvis skrivs politisk historia i Ryssland som bäst. Samtidigt med parlamentsvalen i september ska S:t Petersburgs invånare rösta om sina representanter i stadens lagstiftande församling, ZakS. Flera unga obundna kandidater har ställt upp, bland dem Irina Fatianova och Marina Matsapulina. Oavsett sina ideologiska skillnader får de kämpa lika mycket för rätten att delta i valet och utmana maktpartiet Enade Ryssland, ER.

Att vara obunden kandidat i ryska val handlar sällan om ens övertygelser. Efter att ha varit chef för Aleksej­ Navlnyjs stab i S:t Petersburg ville Fatianova gärna vara med på det socialliberala Jablokos lista.
– Jag kan utan tvekan skriva under varje ord i deras manifest, säger hon, som i övrigt definierar sig som social­demokrat.

Relationen mellan parlamentpartiet Jabloko och Navalnyjs numera förbjudna organisation FBK har länge varit ambivalent. Partiet värnar om sin status och försöker sitta på två stolar – att uppföra sig som liberaler utan att bråka med Putinregimen.
– Jag lovades en plats på Jablokos lista, berättar Fatianova. Därmed skulle hon slippa den obundna kandidatens tuffa lott, att samla in flera tusen underskrifter av stadens invånare inom utsatt tid. När partiet plötsligt backade från sitt löfte, blev det bråttom med att inleda underskriftsinsamlingen. Utifrån avsaknaden av en tydlig motivering från Jabloko var Fatianova övertygad om att det handlar om en order från Kreml. Hennes fall var dock ingalunda unikt. Jabloko behandlade flera andra personer som kopplats ihop med FBK likadant.

Hellre obunden än på partilista
Att ställa upp som obunden är däremot en principsak för Marina Matsapulina. Hon tror inte på de etablerade partierna som verkar vara av samma skrot och korn. Folk som säger något annat bedrar sig själva, anser hon. Matsapulina är inget mindre än viceordförande för Rysslands libertarianska parti. I likhet med Navalnyjs politiska projekt är Libertarianska partiet oregistrerat och därför får det inte nominera kandidater.

Trots sin juridiska status har libertarianerna redan fått fotfäste i S:t Petersburgs stadsfullmäktige. Under kommunalvalen 2019 blev deras tre kandidater invalda som obundna. De spräcte Enade Rysslands majoritet i ett centralt distrikt. Matsapulina beskriver detta som ett underverk.

– Vi spelar mot en fuskare men det betyder inte att vi inte kan vinna.

Libertarianismen tilltalar ryssarna. Det handlar mycket om decentralisering och att ge mer makt åt kommunerna, förklarar Matsapulina.
– Alla ser hur klumpigt det centraliserade systemet fungerar. Många saker kunde gå smidigare om beslut fattas lokalt. Det är kommunen som till exempel borde ha kontroll över polis och budget.

Samtidigt påpekar hon att många numera klagar över de invalda libertarianernas ineffektiva arbete. Invånarna har naturligtvis rätt att förvänta sig att de oppositionella ledamöterna ska förbättra villkoren i sin stad. De inser dock inte att ledamöternas maktbefogenheter har beskurits av centralförvaltningen, påpekar Matsapulina.
– Detta begränsar de oppositionella politikernas inflytande nu när några av dem väljs in.

Matsapulina är en av två libertarianska kandidater som ställer upp i detta val. Den andre beslöt sig för att vara med på Jablokos lista. Detta har Matsapulina förståelse för.
– Att samla underskrifter är väldigt jobbigt. Dessutom motarbetar myndigheterna obundna kandidaters registrering alltmer systematiskt.

Bättre att försöka
Ursprungligen kom Fatianova med i politiken inspirerad av oppositionens gamla galjonsfigur Boris Nemtsov, som mördades mittemot Kreml 2015. Navalnyj imponerade i sin tur med att bygga upp en livskraftig politisk rörelse från noll i den sterila miljön i Putins Ryssland. Enligt Fatianova såg det länge ut som att kandidaterna, även om de ställde upp, i de flesta fall inte egentligen ville vinna några val. Särskilt unga drog sig undan politiken.
– För unga är det bättre att se någon misslyckas, men åtminstone verkligen försöka. Värst är att se på då alla bara låter Putins företrädare vinna om och om.

I Fatianovas distrikt, Petrogradskij, finns det inga andra kandidater som är beredda att kämpa. Man har rensat bort oppositionen, anser hon. Området utgör den lagstiftande församlingens ordförande och Enade Rysslands medlem Vjatjeslav Makarovs domän. Fatianova skrattar och kallar honom en ”drake” som hon, ”en liten flicka”, vågar utmana.

Den enda kandidaten med åsikter som liknar Fatianovas fick inte heller registreras. Detta trots att hon är med i Jabloko och inte förde någon aktiv kampanj.
– Så pass rädda är man i Enade Ryssland.
– Att vi lyckats skrämma dem är vår största seger. Det är vi stolta över, fastslår Fatianova.

Politiska val som nyckel till att förstå Ryssland
– Politiken består framför allt av val. Demonstrationer har ingen riktig inverkan, anser Marina Matsapulina. Hon har länge varit intresserad av politik, deltagit i protester och arbetat som valövervakare. För några år sedan insåg hon att det inte räckte. Matsapulina var besviken på det hon såg göras inom den oppositionella politiken – och bestämde sig för att försöka själv.
Hon anslöt sig till Libertarianska partiet 2018. Det var både organisationens värderingar och struktur som tilltalade henne. Däremot tyckte hon inte om Naval­nyjs rörelse, även om hon stödde dem på demonstrationer. Solidaritet med en annan oppositionell kraft kändes viktigt.

Tidigare var Matsapulina kandidat i kommunalvalen 2019. Då fick hon se politiska kampanjer inifrån. Tack vare det är hon förtrogen även med problemen inom sitt eget distrikt.
– För att verkligen förstå situationen i Ryssland måste man vara med och se hur våra val går till.

Irina Fatianova

Räcker med att vara emot
– Politiken är en show! Det måste hända saker. Irina Fatianova ler. För henne är valkampanjen bland annat ett sätt att visa andra hur det görs och att det kan finnas alternativ. Ändå är det för tidigt att diskutera politiska program, anser hon. Att bekämpa korruption och säkerställa fria val är prioritet för henne just nu. I övrigt tycker hon att marknadsekonomin är nödvändig, men likaså socialt ansvar och mobilitet.
– Härvidlag är den nordiska modellen mest tilltalande.

Kvinnors och LGBT-personers rättigheter ligger nära Fatianovas hjärta. Det är dock svårt att tala om dylika ämnen när väljarna tenderar att vara rätt så konservativa, berättar hon. Dessutom, när man bara har en minut på sig att övertyga en förbipasserande person och bara talar om alla fina saker som man lovar att göra blir det inga underskrifter. Sådant säger ju alla, förklarar Fatianova.
– För de flesta räcker det att man säger sig vara mot Enade Ryssland. Dessutom lyfter det fram ens mod, att man vågar säga det öppet och är redo att stå ut med konsekvenserna.

Konsekvenser råder det ingen brist på. Myndigheterna saboterar insamlingen av underskrifter genom att konfiskera nödvändiga tillbehör, ”för undersökning”. Därtill utsätts Fatianovas medarbetare för hot och trakasserier.

Man tror sig vara orädd och van vid allt tills polisen börjar banka våldsamt på ens dörr, berättar Matsapulina. På ett så dramatiskt vis kallades hon till förhör i samband med sin kampanjs lansering. Även hennes medarbetare har gripits och kampanjtillfällen saboterats av polisen. Matsapulina låter inte rädslan hindra henne.

Hon leder sitt distrikts första underskriftskampanj. I början var många misstänksamma. Folk var rädda för polisen eller att personuppgifter skulle missbrukas. Däremot är Moskvaborna redan välbekanta med underskriftsinsamlingar för obundna kandidater. Hon hänvisar till bland annat Roman Juneman vars kampanjer fick landsomfattande synlighet. Ändå blir det lättare med tiden. Mot slutet av insamlingsperioden började några att självmant komma till hennes stab för att skriva under.

Förändringens demografi
Matsapulina tror att underskriftskampanjernas inverkan sträcker sig bortom valen. Många börjar ställa frågor och tänka. Klart att intresset växer, menar hon.
– Vår undersökning från början av året visade att majoriteten i åldern 18–35 valde ”att rösta på ett parti som inte finns i sedeln”. Det gjorde de trots att alternativen ”låta bli rösta” och ”förstöra sedeln” stod till buds. Alla är trötta på ER, men lika mycket på Jabloko och andra. Det finns efterfrågan på något nytt och jag hoppas kunna fylla det tomrummet.

Både Matsapulina och Fatianova har stora stödtrupper. För Fatianovas del är det runt hundra trogna aktiva medlemmar och hundratals till som deltar oregelbundet. Mestadels är de unga människor som har erfarenhet av politisk aktivism. Kärnan består av både studenter och unga professionella – allt från designers till läkare. Även några äldre finns med. Deras deltagande är särskilt viktigt för kampanjen då ålder medför respekt och trovärdighet, påpekar Fatianova.

Allting hänger ihop med parlamentsvalen
Trots engagemanget hos flera hundra personer annullerades Fatianovas kandidatur innan hon ens hann lämna in underskrifterna.
– Det var ett mycket dramatiskt ögonblick för oss alla, berättar hon. Nu tänker Fatianova överklaga beslutet och gripa tag i minsta lilla chans. I övrigt kommer hon och hennes anhängare att motarbeta valfusk på vallokaler och eventuellt samarbeta med lämpliga kandidater.

Matsapulina i sin tur lämnade in underskrifterna av vilka en del förkastades som ”felaktiga”.
– Detta är myndigheternas vanligaste sätt att bli av med obundna kandidater. Jag är bara nio ”felaktiga” underskrifter över minimum, berättar Matsapulina som tänker strida vidare. Kanske sker registreringen bara några dagar inför valen om hon lyckas få de förkastade underskrifterna godkända.
– Enligt min jurist har det hänt att kandidater registrerats först på själva valdagen.

Både Fatianova och Matsapulina förhåller sig skeptiskt till den så kallade smarta röstningen. Det som ursprungligen var Navalnyjs och FBK:s taktik går ut på att koordinerat rösta på en oppositionell kandidat som har störst chanser att segra. Man kan dock inte bara befalla sina anhängare att gå och rösta på en annan kandidat, påpekar Matsapulina.

Överlag anser Matsapulina att dessa val har följder som är svåra att förutspå. Valet pågår samtidigt som dumavalen. Där avgörs parlamentets sammansättning under maktskiftet i Kreml. Alla förstår att Putin är gammal och kommer att dra sig åt sidan snart, menar hon.
– Därför rensas allt potentiellt farligt ut.
– Det blir intressant att följa vad som kommer efter valen. Förhoppningsvis följer vi inte med skeendena från fängelset, skrattar Matsapulina.

Foto: Marina Matsapulina (ovan) & Irina Fatianova (nedan)

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.