Tema: serie & satir

av Ny Tid

En knapp vecka före detta nummers pressläggning gick Ryssland till attack mot Ukraina, och vår temahelhet om serier tog i och med det en ny, mörkare, vändning.

Vissa artiklar fick utgå – vi hade tänkt skriva om Hufvudstadsbladets negligering av finlandssvenska serietecknare, men det får bli till en annan gång. Ana Valdés utmärkta tips om samhällskommenterande serier kan ni snart läsa på nytid.fi. Andra texter tillkom, som en intervju med en ukrainsk satirtecknare som höjer kampmoralen på sociala medier och en artikel om seriens roll under krig och kris.
Vi bad också två av Ny Tids illustratörer att pro bono kommentera kriget i bildform för oss. Karstein Volles bidrag ser du härunder och Ika Österblads på Ny Tids pärm, samt ovan.
Allt i denna temahelhet är ändå inte doom & gloom, så även Ukrainatrötta läsare kan bläddra vidare med gott mod. På webben kommer temaartiklarna att laddas upp över den inkommande veckan.

Lämna en kommentar