Tre frågor till Hilda Forss

av Hilda Purhonen

Grafiker och litteraturvetare, som tillsammans med författaren och litteraturvetaren Jolin Slotte är i gång med att skapa Kontradiktion, ett projekt kring experimentell digitalpoesi.    

1. Berätta om Kontradiktion. Vad allt innefattar projektet?

– Idén är att det ska bli en onlinetidskrift, men i förlängningen ska vi utöver det också ha en plattform dit verk kan läggas upp lite hela tiden. I och med att vi fortfarande jobbar med det första numret har vi ännu en ganska bred bild av vad allt det kan innefatta. Men som vi ser på genren experimentell och digital poesi, så tänker vi att det just ska handla om litteratur som på ett eller annat sätt experimenterar med och faktiskt utnyttjar medieformatet. Det finns så mycket möjligheter i det digitala och man kan göra allt möjligt spännande. Man kan ha ljud, man kan ha levande bild. Man kan låta texten liksom leva på ett annat sätt.

2. Hur kom Kontradiktion till?

Jolin och jag, (båda väldigt intresserade av digital poesi) vi har lite förundrat oss över hur det kommer sig att våra favoritverk är 13, 14 år gamla. Varför är det så svårt att hitta samtida verk som är lika engagerande och spännande?  Och då tänkte vi att det inte riktigt finns något naturligt ställe där författare och poeter har utrymme att experimentera och jobba bortom bokformatet. Samma gäller oss som vill hitta de här verken, vi vet inte riktigt var vi ska leta. Det var därifrån vi kom till att om det inte finns nånting så måste vi ju bara skapa det!

3. Varför namnet Kontradiktion?

– Det är nånting i namnet som helt enkelt tilltalade oss, i hur det låter. Som att det finns en spänning i själva ordet kontra-dikt-ion. Och vi vill vara nånting som lite går emot strömmen, eller förväntningarna. Sen tänker jag också att poesi i allmänhet är full av kontradiktioner. Det måste finnas motsättningar i en text, för det är där som de spännande sakerna sker.

För nyfikna: Kontradiktions första nummer utkommer i oktober på adressen kontradiktion.fi.

Lämna en kommentar