Pengar, förmåga och lycka

av Jan Otto Andersson
Rang Land Lycka 2021 Förändring sedan 2008
1 Finland 7,821 +0.361
2 Danmark 7.636 -0.111
7 Sverige 7.384 -0.060
8 Norge 7.365 -0.290
13 Irland 7.041 -0.142
15 Kanada 7.025 -0.455
16 USA 6.977 -0.150
17 Britannien 6.943 +0.055
Källa: World Happiness Report 2022.

Att rangordna länder i olika avseenden är allt populärare. På webbsidan nationmaster.com rankas världens länder i över 5000 kategorier – allt från fertilitet till mord. Till exempel kan man se att Finland har haft den tredje högsta energiförbrukningen per capita (efter Island och Norge), men varit sist i fråga om kidnappningar.

Rankningar i termer av inkomster och ekonomisk tillväxt har länge hört till standardrepertoaren. Under det kalla kriget stod kampen mellan USA och Sovjetunionen. Idag är det Kina som är utmanare. 2021 var USA:s inkomst per capita 63 000 och Kinas 17 000 dollar. Beroende på hur man mäter storleken på ekonomin är det antingen USA eller Kina som är det ledande landet.

Utmärkande för Finland är att vi inte är speciellt rika. Vi är heller inte så givmilda som de andra.

För Amartya Sen, som forskat om svält, rättvisa och utveckling, är inkomster eller formella friheter inte det viktigaste. Viktigast är den verkliga förmågan, capability, att göra och vara det var och en vill och värderar. I Sens anda lanserade FN:s utvecklingsprogram på 1980-talet ett nytt index, HDI, för att mäta ländernas ”mänskliga utveckling”. I måttet ingår värden för hälsa, utbildning och inkomster. Det har förbättrats genom att också beakta jämlikheten (IHDI). I fjol var Finland på femte plats, efter Island, Danmark, Norge och Schweiz. 

 

Nu är det allt vanligare att betona och mäta ”tillfredsställelse med livet”, som kort kallas ”lycka”. I juli 2011 antog FN:s generalförsamling resolutionen Happiness: Towards a Holistic Definition of Development. Man beställde en årlig rapport om hur lyckan i världen förändras. Nyligen blev Finland utsett till världens lyckligaste land för femte året i rad. Den kanadensiska tidskriften Inroads bad mig om en artikel för att förklara varför just Finland är så lyckligt. 

Det märkliga med Finland i FN:s World Happiness Report 2022 är inte bara att landet är nummer ett. Jag slogs av att gapet till nummer två, Danmark, hade vuxit. Dessutom hade ”lyckan” i Finland ökat sedan den första mätningen, medan den hade sjunkit i de flesta andra västländerna. Alla länder hade råkat ut för globala kriser, men på grund av Nokias kollaps och den minskande efterfrågan på papper, drabbades ju Finlands ekonomi extra hårt. Hur går det ihop?

Land BNP/cap Stöd  HLE Frihet Givmild Korrupt
Finland 1.842 1.258 0.775 0.736 0.109 0.534
Danmark 1.953 1.243 0.777 0.719 0.188 0.532
Sverige 1.920 1.204 0.803 0.724 0.218 0.512
Norge 1,997 1,239 0,786 0,728 0,217 0,474
Irland 2,129 1,166 0,779 0,627 0,190 0,408
Kanada 1.886 1.183 0.783 0.659 0.217 0.368
USA 1.982 1.182 0.628 0.574 0.220 0.177
Britannien 1.867 1.143 0.750 0.597 0.289 0.329
Källa: World Happiness Report 2022.

En tänkbar förklaring kan vara att andelen pensionärer vuxit speciellt snabbt i Finland. Pensionärer är för det mesta nöjdare med tillvaron än förvärvsarbetande, vilket gör att medellyckan stiger när deras andel växer. I Finland är 23 procent av befolkningen över 65 år. En annan förklaring är att Finland har haft en bättre krislagstiftning och beredskapslager än andra länder. Dessutom har vi genomlevt djupare kriser och vant oss vid att lita på myndigheterna i svåra lägen.

 

Tillfredställelsen med livet mäts på en skala från 0 till 10. Rapporten har valt sex variabler för att förklara ”lyckan”: BNP per invånare; det stöd från närstående man får om man råkar ut för svårigheter; den förväntade friska livstiden (HLE); friheten att välja det liv som man önskar; hur ofta man donerat för välgörenhet; och hur korrumperat landet upplevs vara. Resultaten för de åtta länder jag jämförde ges i en tabell.

 

Utmärkande för Finland är att vi inte är speciellt rika. Vi är heller inte så givmilda som de andra. (Vi gör kanske hellre frivilligarbete än skänker pengar.) Det vi tycks göra i Finland är att lita på varandra och på myndigheterna. Dessutom upplever vi att vi själva kan bestämma vad vi gör med våra liv. 

I Inroads-artikeln lyfte jag fram tre tyskar – Luther, Hegel och Marx – som i olika historiska skeden bidragit till att Finland kanske står närmast det kommunistiska idealet: ”Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov”. Alla intresserade kan ta en titt på sajten inroadsjournal.ca, där man gratis kan läsa artiklar om händelserna i världen ur ett vänsterperspektiv. Artikeln ”Why is Finland the Happiest Country in the World?” finns i nummer 51. Nästa nummer av Inroads har tyngdpunkten på kriget i Ukraina och innehåller analyser av riksdagsvalet i Sverige. Redaktionen hälsar genom Finlandsvännen Henry Milner alla nya läsare välkomna!

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.