Matbuden får fackavdelning i PAM: ”Företagen har utnyttjat systemet”

av Ny Tid

I mars skedde något historiskt inom den finländska plattformsekonomin: matbuden, som länge opererat i ett slags gråzon i fråga om deras ställning på arbetsmarknaden, grundade en fackförening. Detta stärkte ytterligare trenden gentemot att matbud på arbetsmarknaden ses om anställda arbetstagare, snarare än som egenföretagare. Den 18 april accepterade Servicebranschens fackförbund PAM föreningen som en underavdelning inom PAM. Det uppger PAM i ett pressmeddelande. 

Den nya avdelningen heter PAM Couriers Finland, och som medlemmar finns i detta skede kurirer från båda de stora matleveransbolagen i landet, Wolt och Foodora. Syftet med fackavdelningen är att sammanföra kurirer och förbättra deras ställning ekonomiskt och socialt. 

– Vi utvärderar tillsammans med sändebuden hur vi ska nå målen, säger PAM:s ordförande Annika Rölli-Sänninen.
– PAM:s roll är att tillhandahålla ett ramverk för verksamheten och erbjuda vår egen expertis för att hjälpa kurirer. Nu då kurirerna är organiserade, har vi goda möjligheter att främja deras mål. Grundandet av fackföreningen är ett viktigt steg mot rättvis behandling av dem som arbetar inom plattformsekonomin. 

Enligt Rölli-Sänninen har plattformsekonomin fört med sig mycket gott i form av flexibilitet och smidighet för både kunder och för dem som försörjer sig inom branschen. 

– Tyvärr har företagen också utnyttjat systemet för att fly sitt arbetsgivaransvar och försämra arbetarnas ställning. 

Wolts matbud protesterade i mars, när företaget införde ett nytt belöningssystem. Enligt kurirerna medförde det nya systemet mindre inkomster. En demonstration ordnades i Helsingfors och i Jyväskylä strejkade matbuden i två dagar. 

Det finns inget kollektivavtal på området, åtminstone inte ännu. Wolt, liksom många andra företag inom plattformsekonomin, anser sina kurirer vara entreprenörer. I flera europeiska länder har domstolar bedömt att budbärare är anställda, i ett anställningsförhållande med plattformarnas ägare. Även i Finland har till exempel Arbetsrådet, som fungerar under Arbets- och näringsministeriet, gjort samma linjedragning.

Lämna en kommentar