Greenwashing är inte den enda orsaken att vara kritisk till företagens klimatambitioner

av Elis Karell

Den privata sektorns engagemang och inflytande över den globala klimatpolitiken har vuxit kraftigt under 2000-talet. Allt fler företag har börjat se klimatförändringen som en affärsmöjlighet. Förutom företagen själva har också politiker, tankesmedjor och journalister alltmer börjat betona företagens roll i kampen mot klimatförändringen.

Detta syntes bland annat på FN:s klimatmöte i Dubai, COP28, där den privata sektorns representation var rekordstark. Ungefär 20 företag deltog i Finlands paviljong, som arrangerades av Business Finland tillsammans med Climate Leadership Coalition, Centralhandelskammaren och Finlands Näringsliv EK.

I sitt tal vid öppnandet av paviljongen tackade Petteri Orpo finländska företag för deras klimatinsatser och betonade samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn.

– Finländska företag erbjuder högteknologi och lösningar som bidrar till minskade utsläpp. […] Jag hoppas att Finland i framtiden inte bara försöker nå sina ambitiösa klimatmål utan också öka sitt positiva klimatavtryck genom att sprida sina tekniker och lösningar internationellt, sade Orpo i sitt tal.

 

Tanken om att den privata sektorn ”löser” klimatförändringen är dominerande bland såväl progressiva startup-företag som världens största företag. Det räcker inte längre för företag att beakta sina egna klimatavtryck, utan man ska också ta en aktiv och ledande roll i kampen mot klimatförändringen.

Till och med fossilindustrins kommunikation har under det senaste årtiondet präglats av ambition och ledarskap i klimatfrågor – en klar kontrast till den tidigare antivetenskapliga klimatförnekelsen.

I många fall kan man tala om greenwashing. Målen om utsläppsminskningar bygger oftast på ineffektiv klimatkompensation, orealistisk teknologisk optimism och andra otillräckliga åtgärder. Lobbyverksamheten överensstämmer sällan med företagens offentliga positioner. Fossilindustrins investeringar i förnybar energi är fortfarande marginella jämfört med kärnverksamheten.

Greenwashing är inte den enda orsaken att förhålla sig kritiskt till företagens klimatambitioner. Tanken om klimatförändringen som något som vi löser ”tillsammans” – stater, företag och individer som likvärdiga parter – är i sig problematisk, oavsett om företagens klimatambitioner är genuina eller inte.

De tekniska lösningar som företag erbjuder framställer klimatförändringen som ett tekniskt problem som vi kan lösa utan att behöva ändra på hur samhället fungerar. Allting kan fortsätta som hittills, men med mindre utsläpp. Det flyttar fokus från det väsentliga och fördröjer nödvändiga politiska åtgärder genom att avpolitisera klimatförändringen.

I stället för att låta företag diktera klimatpolitiken behövs demokratisk reglering av dem. I en lyckad omställning är företagens roll viktig men sekundär. Enligt IPCC:s sjätte utvärderingsrapport finns redan alla nödvändiga lösningar, det enda som saknas är politisk vilja och kraft att genomföra dem. Om sådan vilja och kraft inte hittas kommer ingen mängd nya innovationer eller tekniska lösningar att stoppa en klimatkatastrof.

 

Foto: Stanford University

Lämna en kommentar