Kommunal tvättstuga – tusentals husmödrars dröm i Helsingfors

av Ny Tid

En tidsenlig tvättstuga med tvätt- och vridmaskiner samt torkrum är ännu en dröm för tusentals husmödrar i Helsingfors. Många husmödrar tvättar sitt byke i lika primitiva förhållanden som en husmor någonstans på landsbygden. Det finns tvättstugor som inte ens har rinnande vatten, t.ex. i Hermanstad och Fredriksberg (Böle, red.anm.), och där husmödrarna måste skölja sitt byke vid brunnen. — NT har frågat några husmödrar hur de anser att tvättfrågan borde lösas och de flesta var för att staden borde bygga en kommunal tvättstuga antingen i Berghäll eller på Broholmen, ty där känner husmödrarna mest av bristen på moderna tvättinrättningar.

— Tvätten är nog den tyngsta husmorssysslan, säger en fru i Berghäll. När man har barn så måste man tvätta minst varannan månad för att inte ta livet av sig. I vår tvättstuga finns det inga arbetsbesparande maskiner, så man får vara hela dagen i tvättstugan, ibland t.o.m. mera beroende på hur stor tvätt man har.

— Visst finns det moderna tvättinrättningar t.ex. i Forsby där man själv tvättar sina smutsiga kläder på några timmar och dessutom manglar dem, men den långa vägen avskräcker.

Hon fortsätter:

— Kunde inte staden bygga en kommunal tvättstuga någonstans i Berghäll eller Sörnäs, den skulle ju bli en extra inkomstkälla för staden och samtidigt underlätta husmödrarnas tunga tvättdagar.

Den följande vi frågar är en yrkesarbetande husmor. Hon är också för en modern tvättstuga däri man för en mindre summa själv kan tvätta sitt byke.

— Nu måste jag föra vår tvätt till någon tvättinrättning, för när man arbetar hela veckan vill man helst vara ledig på söndagen, på kvällarna igen har man andra hemsysslor. Men det betyder att man kan få vänta på sin tvätt flere veckor och sedan får man punga ut med minst 2.000 mk beroende på vilka plagg man för ut och tvättas. T.ex. en skjorta kostar 90-100 mk, ett lakan 50 mk, osv.

— Jag hörde, fortsätter hon, att frågan om en kommunal tvättinrättning till Broholmen eller Berghäll var uppe till behandling i Helsingfors stadsfullmäktige, men att den förkastades. Kommunalfullmäktigeledamöternas fruar borde sätta sina gubbar i tvättstugan en dag, i en riktigt omodern tvättstuga utan maskiner och andra hjälpmedel, vilka är alltför vanliga på den här sidan av Långa bron, månne inte deras insftällning då skulle bli annorlunda.

Red

Lämna en kommentar