Plan D-bussturnén besökte Helsingfors förra veckan. Målet med EU:s Plan D-kampanj är att föra en dialog om demokrati i EU, och att fundera över vilken grund den ska byggas på nu när grundlagen refuserats. Arrangörerna bakom bussturnén å sin sida är rädda att kampanjens ursprungliga tema, öppen diskussion, endast varit fasad, en täckmantel för en lobbningskampanj med grundlagen som mål.

EU-kommissionen startade Plan D for Democracy, Dialogue and Debate-kampanjen efter att Frankrike och Nederländerna röstat mot EU-grundlagen förra året. EU-kommissionärenMargot Wallström håller i trådarna för kampanjen, och har besökt flera av EU-länderna. Independence/Democracy Group (ID), en grundlagskritisk gruppering, kritiserar hårt Wallström och det sätt kommissionen sköter Plan D-kampanjen.

För att visa sitt stöd för kampanjen och motstånd till EU-kommissionens tillvägagångssätt med verkställandet har ID ordnat en egen bussturné.

– Margot Wallström har 25 miljoner euro till förfogande. Hon möter statsöverhuvuden från EU-länder bakom lyckta dörrar. Även om vi är delaktiga i Plan-D kampanjen, får vi veta Wallströms nästa besöksplats först ett par dagar i förväg, säger Plan D-bussturnéns kampanjchef Sharon Bonici.

– Vi möter både officiella instanser samt folkrörelser under kampanjen. Vi diskuterar även med vanligt folk hur de vill att EU skall utvecklas, fortsätter Bonici.

Bonici och de andra Plan D-kampanjansvariga från ID är rädda att Wallström försöker återinföra den redan döda och begravda grundlagen. De 25 miljoner som reserverats för kampanjen och sättet de används på har också väckt förundran.

– Det är skattebetalarnas pengar som Wallström använder, påminner Bonici.

– Om EU:s grundlag är en så bra sak som kommissionen påstår, varför behöver de då så mycket lobbning, fortsätter Bonici.

Bonici är upprörd över det kraftiga lobbningsarbetet för grundlagen i medlemsländerna. Hon tycker att man försöker få lagen igenom på många olika sätt.

– En paragraf i gången tas ur grundlagen och smusslas in i olika nationella lagstiftningar, påstår hon.

– Lek inte med demokrati, säger Bonici för att upprepa ID-kampanjens slogan.

Plan D-bussturnén har redan besökt flera EU-länder, och turnén fortsätter ända in på nästa år.

 

Ari Sardar

 

Lämna en kommentar