Högsta kuckun i maktlöshetens högborg Finlands Bank, Erkki Liikanen, förklarar i Suomen Kuvalehti 25.5. varför Europeiska centralbanken höjt styrräntan från 2 procent till 2,75 procent under ett halvår (3.8. steg den ytterligare till 3 procent). Det är en ”nödvändig” inflationsbekämpning. Håll räntan hög och lönerna nere, menar denna socialdemokrat. SKskriver också att allt grundar sig på forskarnas samförstånd om att ”inflationsdisciplinen” behövs för att gynna sysselsättningen.

Arvi Särkelä

Arvi Särkelä

Det är en kamp om höjda vinster. Inflationsbekämpningen följs alltid av högljudda krav på lägre löner för dem som tjänar minst. För att gynna sysselsättningen. Lustigt nog har man också forskat i det här.

I Storbritannien, Nya Zeeland och USA har lönespridningen skapat ökad fattigdom, inte flera jobb. Inte heller ger de låga lönerna möjligheter att avancera och tjäna mera. De lågavlönade förblir fattiga.

En rapport av OECD skriver det faktiskt rakt ut: ”OECD-ländernas framtida välstånd kräver en minskning av den sociala och ekonomiska utslagningen som tar sig uttryck i hög arbetslöshet /…/ och i växande klyftor när det gäller löner och inkomster.”

Jag skriver inte det här för att jag skulle tro att OECD har nyckeln till sanningen. Jag skriver det för att detta inte är en fråga om matematik. Det är en fråga om ideologi. Jag skriver det för att när pressen skriver ”samstämmiga forskare” eller att ”ekonomerna menar”, finns det alltid en lika stor andel ekonomer och forskare som menar det motsatta.

Vi kan också öka sysselsättningen genom att höja lönerna och därigenom skapa ökad konsumtion. Då får vi en höjd efterfrågan och företagen anställer flitigare.

Vi kan också sysselsätta inom den offentliga sektorn. Vi känner alla till de långa köerna till hälsocentralerna. Ändå kostar det samhället nästan lika mycket att ha en undersköterska arbetslös som sysselsatt.

Vi kan öka sysselsättningen också genom att införa sex timmars arbetsdag och därigenom dela på arbetslösheten.

Eller varför inte införa medborgarlön?

Det är politik. Så lyssna till socialdemokraten Liikanen i SK: ”De svagaste lider allra mest av den [inflationen]”.

Ändå går åtta procent av oss och stämplar på arbetsförmedlingen. Ett heltidsjobb med syftet att hålla inflationen nere och vinsterna uppe.

Bara en påminnelse för dig som också läser borgerlig press.

 

Arvi-Antti Särkelä

 

Lämna en kommentar