NYHETER FRÅN CLAESKAMPENS NOTISBYRÅ

av Claes Andersson

Claes Andersson

Första scoopet. Den borgerliga Alliansen i Sverige bestående av moderater, kristdemokrater, centern och liberala folkpartiet har knappt men klart besegrat vänsterkoalitionen bestående av sossar, de gröna och vänsterpartiet. Segern grundlades av moderatledaren Fredrik Reinfeldt som i god tid före valet skrotade ner moderaternas eget program och i stället övertog sossarnas valprogram. Man utnämnde sig till det nya Arbetarpartiet (tack Sauli Niinistö!)

De övriga borgerliga partierna kunde enas i alla centrala frågor genom att begrava dem under ett enstämmigt mummel av ömsesidig makthunger och beundran. Kristdemokraterna accepterade bl.a. en satsning på stamcellsforskning, vilket tidigare ansetts vara identiskt med att ingripa i Guds (skapelsens) grundmysterier. Centern slutade upp med att vara ett grönt parti genom att förhålla sig positivt (”realistiskt”) till fortsatt kärnkraft. Folkpartiet var på vippen att stjälpa hela det borgerliga gemytlasset genom sin egen LeijonborgGate.

Den borgerliga segern bärgades hem också med god hjälp av Vänsterpartiet som under en pinsam tv-kväll på våren fick Lars Ohly att framstå som i högsta grad otrovärdig, då han snärjde in sig i lögner och dementier om sitt förflutna på ett sätt som på en natt halverade partiets röstetal och gjorde att nytänkarna lämnade partiet.

Om Vänsterpartiet lyckats nå ett understöd på ens 8 procent (mot Schymans tidigare 12–14 procent) skulle Alliansen aldrig ha vunnit valet. Som en följd av den borgerliga Alliansens seger kommer inga förändringar att inträffa i svensk politik under de närmaste åren, erfar claeskampens notisbyrå från vanligtvis fel underrättat håll.

 

Andra scoopet. En ny biografi över Gud och hans närmaste anhöriga har sett dagens ljus, författad av aposteln Erik Wahlström. Mycket ny kunskap förmedlas här om gudafamiljens relationspatologi och de närmaste änglarnas erotiska eskapader, som inte står de europeiska kungahusen efter. Att Jesu förhud(ar) sedermera fick tjäna som Jupiters månringar är nånting som varje skolelev bör inpränta i sitt minnesherbarium.

Enligt texten på försättsbladet är biografin om Gud hejdlöst rolig vilket härmed meddelas alla troende tråkmånsar till kännedom. Man får skratta satans mycket.

 

Tredje scoopet. Frankrikes president har utnämnt statsminister Matti Vanhanen till landets sexigaste statsminister. Lång smal ståtlig med viril hållning.

 

Fjärde scoopet. Pär Stenbäck fortsätter oförtrutet sina ansträngningar att rädda finlandssvenskheten. Från de fyrtio intellektuellas hemliga synod i Tallinn har nu sipprat ut några pärlor att kastas till de finlandssvenska svinen.

Stormskärs Maja skall gå igen och dra oss upp på torra land. Vi skall bygga mera broar till oss själva. sfp:s radikala nya moraliska och etiska språkrör Torvalds och Rosenbergligger i startdikena. Allt känns redan mycket bättre.

 

Femte scoopet. Nya rön har framkommit angående professor Markku Hyyppäs teori om varför de svenskspråkiga österbottningarna lever längre, är friskare och lyckligare än sina finskspråkiga systrar och bröder bosatta på samma ort. De svenskspråkiga har ett rikare socialt kapital, flera körer, hembygdsgillen etc.

Från claeskampens notisbyrå meddelas dock, att en av huvudorsakerna till den längre livslängden hos de svenskspråkiga är att de lurpassar på varandra så intensivt att ingen mera vågar dö.

 

Sjätte scoopet. Enligt nyaste genetisk forskning kan mänskan inom kort leva betydligt längre än vi nu lever. Åldrar på 200–300 år kan i morgon vara en realitet. Sjukvården kommer då att ställas inför delvis nya utmaningar.

När den pigge 230-åringen genomgår sin fjortonde bypassoperation och just har fått sin sjätte lever i födelsedagsgåva traskar han med hjälp av sin hypersnabba rollator av märket Harley-Parkinson för att gratulera sin 200-åriga dotter och hennes barnbarnsbarnbarn, som ännu är helt ungdomliga.

Psykoanalysen har blivit en aning mera komplicerad, eftersom den 230-åriga patienten inte riktigt minns sin barndom, som inträffade under franska revolutionen. Älskade han verkligen sin mamma? Ville han faktiskt ta livet av sin pappa? Men redan idag finns goda omtänksamma mänskor i hög ålder, som den 93-åriga jazzsångare som meddelade mig att ”nu kan jag dö lugn när jag har fått in alla mina barn på goda ålderdomshem”.

 

Sjunde scoopet. Osmo Soininvaara lämnar politiken eftersom den inte längre håller hans nivå.

 

Åttonde scoopet. Skelettet av världens största dvärg funnet i Småland.

Skribenten är författare

Claes Andersson

 

Lämna en kommentar