Ny skatt ger mer till de rika

av Gordana Malešević

EU-kommissionen diskuterar ett nytt sätt att beskatta företagen. Det kallas Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB, som kan översättas med gemensam företagsskatt. Syftet är att att göra det enklare för företagen att verka i ett flertal EU-länder. Man vill ha en gemensam grund för skatteberäkning och en regel som leder till att moderbolaget betalar en gemensam skatt för alla dotterbolagen inom EU.

Det är säkert enklare för företagen. Men är det bra för EU:s
medlemsländer och medborgare? Beräkningar av vilka de ekonomiska, och därmed sociala, konsekvenserna blir för de länder som förlorar skatteintäkter saknas. Ett exempel: Skoda i Tjeckien är ett dotterbolag till Volkswagen i Tyskland, och skulle enligt förslaget inte längre betala skatt till Tjeckien, utan till Tyskland, ett betydligt rikare land. Vad betyder det för tjeckerna? Sådana beräkningar har man inte gjort.

I ett öppnare EU skulle diskussionerna om den här frågan finnas dokumenterade, och storföretagens lobbygrupper skulle tvingas träda fram i ljuset. Som det nu är kan vi bara se vad som inte finns och dra slutsatser därav.

Gordana Malesevic

 

Lämna en kommentar