Diskussionen kring bristen på nyskriven dramatik för den finlandssvenska scenen och bristen på större mångfald av kompetenta finlandssvenska regissörer har de senaste åren varit ständigt aktuell. Ett konkret försök att göra någonting åt detta var festivalen TRAILER 06 – en heldagshappening som ordnades av en grupp finlandssvenska regi- och dramatikstuderande vid Teaterhögskolans enhet för vuxenutbildning.
Platsen var Svenska Teaterns Miniscen. Sex nyskrivna kortpjäser blev sex föreställningar som spelades under en och samma dag i september 2006.
Trots allt var TRAILER 06 bara en början, inte en lösning på problemen eller en långsiktig plan för att utveckla den specifikt finlandssvenska teatern. Problematiken kvarstår: Den finlandssvenska nyskrivna dramatiken måste nå fram till teaterscenerna. Nya regissörer och nya perspektiv behövs. Repertoaren behöver den dramatik som skrivs här och nu – inte bara översatt och inköpt dramatik, eller dramatiseringar av skönlitterära förlagor, grupparbeten eller texter skapade ur skådespelarnas improvisationer.
På finskt håll är den egna nyskrivna dramatiken en av teaterkulturens centrala grundpålar. Årligen förs tiotals och åter tiotals nyskrivna vuxentalpjäser upp på scenerna, och publiksiffrorna bevisar att nya texter från det egna språkområdet fyller ett alldeles speciellt behov.
På finlandssvenskt håll är uppsättningar av nyskrivna vuxentalpjäser undantagsfall.
TRAILER kan inte fungera som ett surrogat för helaftonsprojekt med ny dramatik, men med festivalen vill vi medverkande ge ett litet trailersmakprov på vad ny finlandssvensk dramatik kunde vara – om den fick de möjligheter att gro som den behöver.
Trailerproduktionerna är samtidigt just det som namnet säger; trailers. Det handlar om kortpjäser utan paus, texter som har skrivits under en begränsad tid och inte nödvändigtvis är ”färdiga”, och om föreställningar som har haft en begränsad repetitionstid. Trailer 06 producerades med en veckas kollektiv repetitionstid då tjugotre skådespelare jobbade samtidigt i sex utrymmen i Helsingfors. Förutom årets fyra dramatiker medverkade då också Catharina Gripenberg, Malin Kivelä och Anders Slotte som textförfattare.
I år har två produktioner repeterats i Vasa och två i Åbo, alla med varierande tidtabeller. I Åbo uppförs alla fyra pjäser under Teaterdagarna måndagen den 19 november, i Vasa en knapp vecka senare söndagen den 25 november.

I årets festival medverkar: Kim Gustafsson: Sent i november (regi: Niklas Pajala), Tomas Jansson: Batman bor inte här längre (regi: Marc Svahnström), Tiina Puharinen: Kvinna på halvtid (regi: Agneta Lindroos), Hannele Mikaela Taivassalo: Dunk dunk hjärtat (regi: Maria Johanna Lundström).

Tomas Jansson/Hannele Mikaela Taivassalo

Lämna en kommentar