8 000 kvinnliga ledare

av Gordana Malešević

Kvinnligt ledarskap diskuteras igen inom det muslimska samfundet och det är med kvinnliga imamer som det är med kvinnliga präster – deras vara eller icke beror på vilka som har tolkningsföreträdet på plats och i tiden.

Medan debatten pågår om kvinnors roll i islam, har en bok som rättar till vår historiesyn kommit ut: Al Muhaddithat – The Women Scholars of Islam (Interface Publications, Oxford). I boken dokumenterar den i Indien födde Mohammed Akram Nadwi, forskare vid Oxford Center for Islamic Studies, hur över åttatusen muslimska kvinnor verkat som böneledare, lagtextförfattare, lärare och jurister. Översikten gäller kvinnor från 600-talet fram till i dag, från Marocko i väst till Kina i öst. Den engelska utgåvan är bara en översättning av förordet (ca 300 sidor) till de fyrtio band som det arabiska originalet består av. Titeln Al Muhaddithat avser kvinnliga experter på hadith, d.v.s. skildringen av profeten Mohammeds liv. Nadwi är en alim, en behörig lärare som har doktorsgraden i arabiska och är specialist på Ilm ul Rijal, läran om dem som förtäljer hadith. Nadwis engelska förlag presenterar hans nya dokumentation av kvinnors intellektuella bidrag som en kritik mot orientlistforskarna i väst, som inte har haft kunskap eller brytt sig om muslimska kvinnors bidrag – och även mot reaktionära muslimer. Till New York Times säger Nadwi att han i början trodde att han skulle hitta 20–30 kvinnor som haft ledande ställning inom det muslimska samfundet. I hans bok finner man till exempel Umm al Darda, som var jurist i 800-talets Damaskus, undervisade i juridik (fiqh) och bland andra hade kalifen av Damaskus som elev. Och Fatimayah al Bataihiyyah, som på 1500-talet undervisade i hadither i profetens moské i Medina (i nuvarande Saudi Arabien), till vilken dåtidens manliga lärda kom ända från Fez i Marocko för att bli undervisade av henne. Nadwis dokumentation är så omfattande att hans förläggare i Beirut och Damaskus nu vänt sig till prins Turki al Faisal, Saudi Arabiens förre ambassadör i USA, om möjligheten att ge ut uppslagsverket i sin helhet på arabiska. Kanske kan vi en gång för alla konstatera att kvinnor från begynnelsen haft ledande positioner inom det muslimska samfundet?

Gordana Malesevic

 

Lämna en kommentar