Under 2010 kommer lilla kolumnen, som vanligen publiceras på sidan 14 att ha endast två övergripande teman: kultur och politik. Bland de nya namnen på kolumnistlistan har vi på politiksidan Li Andersson som är studerande och aktiv i Åbo gröna vänster och Martina Reuter som är akademiforskare och aktiv vänsterförbundare. Bland nya kulturkolumnister hittar man Henrika Ringbom, författare, Ludvig Hertzberg, redaktör vid Svenska Dagbladet och Pernilla Glaser som är svensk författare, manusförfattare och dramapedagog.Ny skribenter för stora kolumnen är Caterina Stenius och Jonas Sjöstedt som båda är gamla bekanta för uppmärksamma Ny Tidläsare.

Ny Tid

Lämna en kommentar