Ny Tid + Diplo = sant

av Ny Tid

Bästa läsare!

Från och med idag inleder Ny Tid ett samarbete med den ansedda tidskriften Le Monde diplomatique (som i Finland ges ut av förlaget Into Kustannus) . Le Monde diplomatique är en av världens ledande politiska tidskrifter. Ursprungligen publicerades den på franska, men i dag finns ”Diplo” tillgänglig i 72 upplagor på 25 olika språk. Under åren 2008–2010 har tidskriften publicerats i pocketform på svenska. Materialet har huvudsakligen valts från den franska moderskriften, men översatts och redigerats av den svenskspråkiga redaktionen.

Framöver kommer svenska Diploartiklar endast att publiceras i Ny Tid (finskspråkiga Diplopocketar kommer fortsättningsvis att ges ut av Into). Vinsterna av samarbetet är hur som helst många och ömsesidiga.

För Ny Tids del ligger det stora mervärdet i möjligheten att erbjuda våra läsare högkvalitativa och analytiska artiklar från världens alla hörn. Kvalitetsjournalistik av det slag Le Monde Diplomatique erbjuder är svår, dyr och tidskrävande att producera. För en tidskrift med små ekonomiska muskler blir denna typ av artiklar med andra ord ofta en bristvara, även om många medarbetare gör ett ovärderligt, oftast ideellt, arbete med recensioner, intervjuer och kolumner.

Också för svenska Le Monde diplomatique är samarbetet fruktbart. Genom att artiklarna publiceras i Ny Tid får de en långt större spridning än tidigare. Samarbetet med Ny Tid innebär naturligtvis också en redaktionell avlastning för svenska Diplo.

Hur samarbetet mellan Ny Tid och Le Monde diplomatique utvecklas på sikt får framtiden utvisa. Till en början är målsättningen att publicera åtminstone en Diplo-artikel i månaden.

Vi inleder med en artikel om den anarkistiska glöden i Aten, Grekland. I reportaget ”Grekland två år senare” här intill tar Aurel och Pierre Daum med oss ut på gatorna i staden som en gång var demokratins vagga. Ursprungligen publicerades texten i franska Diplo i november 2010. Reportaget handlar om vad som hände efter de kraftiga protesterna år 2008, som inledningsvis blev en vitamininjektion för den grekiska vänstern och anarkiströrelsen. Nu, i maj 2011, har det igen bubblat i den grekiska grytan.

Fredrik Sonck

vik.chefredaktör Ny Tid

Lotta Staffans

redaktör svenska
Le Monde diplomatique

 

Lämna en kommentar