Värdigt arbete

av Fredrik Sonck

Unga finlandssvenskar tänker inte ekonomiskt rationellt. Lite tillspetsat kunde man dra den slutsatsen av en granskning som publicerades av Svenska Yle förra veckan. Genom att jämföra antalet förstahandssökande och antalet studieplatser på olika utbildningar har man tagit fram en kvot som säger något om hur populära olika utbildningar är. Och om man tittar på topplistan verkar framtida lönenivå och läget på arbetsmarknaden ha en ganska måttlig betydelse för populariteten.

Listan toppas av skådespelarlinjen vid Teaterhögskolan, en utbildning som ofta leder till en osäker frilanstillvaro inom teatervärlden, och sällan till löner som överstiger medianinkomsten. Inom topp 10 återfinns också utbildningar inom journalistik (plats fyra), filosofi (sjua), kulturproducentskap (åtta) och historia (tia). Inga hopplösa linjer, men långt ifrån privatekonomiskt förnuftiga val. För barnträdgårdslärare (nia) finns det måhända jobb, men lönen är inget att hurra för. Psykologer (tvåa) och socialpsykologer (trea) erhåller medianlöner men utbildningsstyrelsens rapport Yrke 2025 från ifjol är skeptisk beträffande arbetsmarknaden och rekommenderar att antalet intagna till psykologiutbildningen bör minska, vilket för övrigt också gäller historieämnet.

God lön och gynnsam arbetsmarknad har egentligen bara juridik (femma) och medicin (sexa).

 

Jämförelsen av andelen sökande som får studieplats är naturligtvis ganska grovhuggen. Till exempel kan man anta att de som haft mediokra framgångar i gymnasiet söker till erkänt svåra utbildningar i relativt liten utsträckning.

Ändå är det tydligt att det inte är pengarna och arbetsmarknaden som styr yrkesvalet. I så fall skulle till exempel Hankens ekonomiutbildningar i Helsingfors och Vasa (tjugoåtta respektive trettiosexa) vara betydligt populärare. Och för den som är ekonomiskt rationell i den meningen att man vill vara säker på att få jobb torde olika vårdutbildningar höra till de allra tryggaste valen, men inte heller där är konkurrensen speciellt tuff.

Trots att den här tolkningen är lite hårddragen stämmer den ändå överens med annan forskning som visat att arbetsmarknad och lön nog påverkar ungas yrkesval, men att de ändå distanseras klart av faktorer som intresse för ämnet eller en viss bransch.

 

Följdfrågan är förstås vad som skapar detta intresse hos en ung människa, som ju inte haft möjlighet att bilda sig en genuin uppfattning om vad ett visst yrke går ut på. Jag tänker att det kanske handlar om värdighet, om att yrkena inom topp tio, inbördes olikhet till trots, har konnotationer som är… ädla. I journalistens, juristens, historikerns, skådespelarens och filosofens fall kan man tala om en föreställd sanningslidelse. Då det gäller läkaren, psykologen och barnträgårdsläraren tänker vi oss att det finns någon sorts altruism i bakgrunden. Denna ”värdighet” kan naturligtvis vara illusorisk, men så länge konnotationerna hos dessa yrken är positiva kan man tänka sig att de ger en trovärdig kostym för en sorts narcissism, den sociala statusen som egenvärde. Att de erbjuder ett godtagbart uppfyllande av vår tids urstarka ideal om det självförverkligande som måste ingå i det goda jobbet

Ta det här med övertid till exempel. Då sjukskötaren jobbar extra tänker vi att hon är ett offer som nöter ut sin kropp långt ner i välfärdshierarkin, då aktiemäklaren gör det tänker vi att han drivs av sin obotliga girighet. Men då skådespelaren gör det – då tänker vi att där finns ett högre syfte, konstnärlig perfektion eller estetiska ideal, som gör den personliga uppoffringen meningsfull, möjlig att pussla in i självförverkligandet.

Detta är kanske inte nödvändigtvis problematiskt, men ibland kan man undra om vi inte å det grövsta undervärderar de jobb som upplevs som måttligt meningsfulla, men tillåter människan som utför dem att stämpla ut, gå hem och ägna sin fritid åt sig själv och sina gemenskaper utan att yrket och arbetet följer med som en ockupant i själen.

 

Fredrik Sonck

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.