Lucia

av Fredrik Sonck

Liksom en del andra högtider är luciafirandet egentligen en ganska bisarr företeelse. Med konnotationer av offer och kvinnlig oskuld ska mörkret och ondskan betvingas. Detta genom att med fornnordiska förtecken dyrka ett katolskt helgon. Som tradition och institution har lucia ändå fortfarande en stark identitetspolitisk och kulturell position i Svenskfinland, där Folkhälsan står som huvudarrangör för Finlands lucia, uppbackade av både Hufvudstadsbladet och Svenska Yle.

Men nej, detta är inte ett försök att inleda ytterligare en luciadebatt. Numera är arrangörerna nämligen rätt noga med att försöka mota Olle i grind genom att själva knyta an till diskussioner från tidigare år. I en artikel i Hbl den 24 oktober betonar Folkhälsans informationschef Camilla Westerlund ”att det inte är en skönhetstävling” medan luciajuryn redan den 14 oktober på Folkhälsans webbplats uttryckte en förhoppning om att också kandidater som ”kanske inte uppfyller den ’klassiska’ bilden av lucia” anmäls. Jurymedlemmarna resonerar dessutom om både samhällets normer och behovet av mångfald. Kritiken har alltså i någon mån internaliserats.

Säkert finns det också en ärlig ambition att styra luciaomröstningen bort från den air av förtäckt skönhetstävling för nordiska ungmör som den i ärlighetens namn haft. Ändå kunde juryn i slutändan konstatera att det till exempel inte bidde en enda sökande med invandrarbakgrund. Att också transpersoner och funktionshindrade saknas bland de tio kandidaterna är knappast oväntat. Men det återfinns heller ingen som är äldre än 25, ingen överviktig, ingen med synliga tatueringar eller piercingar. Inte ens en korthårig kandidat har man lyckats vaska fram (men nog en med glasögon).

Detta är att konstatera faktum, och ska inte tolkas som kritik mot enskilda kandidater. Luciainsamlingen har också ett vällovligt ideellt syfte. Men då arrangörer och jury uttrycker en viss normkritisk förståelse är det kanske på sin plats att fundera över varför mångfalden ändå blir så liten. Inte heller kandidaternas svar i kraftigt mallade Hbl-intervjuer lyckas avvika från förväntade banor.

En anledning är förmodligen att enskilda sökande inte utan vidare kan rucka på de normer och förväntningar som kringgärdar den hundraåriga finlandssvenska luciatraditionen, vad man än säger eller önskar. En potentiell otypisk lucia inser förmodligen snabbt att hennes normavvikelse lätt reducerar hela hennes person till själva avvikelsen (kanske till och med till en parodi eller en politisk protest), också om hennes ärliga vilja att bära traditionen vidare skulle vara hennes huvudsakliga drivkraft. Det är just detta som är strukturen och den gör att den otypiska lucian avstår från att söka uppdraget.

Det som utmärker traditioner av lucias slag är att de ändå kan slå an en sträng också hos sekulära och kritiskt tänkande människor; lucia symboliserar gemenskap, förväntan, stillhet, kanske till och med solidaritet med gamla och sjuka. Även om hon i en kritisk analys framtår som lite dammig kan vi fortfarande relatera till henne rent emotionellt. Kanske är det heller inte nödvändigt att inta någon antingen-eller-position, eftersom hon varken kan bevaras som förr utan att börja kännas allt mer museal eller stöpas om i ett svep utan att alienera en stor del av dem som bryr sig om henne.

Detta dilemma är också arrangörens. För visst är det lite anmärkningsvärt att Folkhälsan å ena sidan är en progressiv social aktör i en tid där unga kvinnors kroppsuppfattning och -ideal ofta problematiseras ur hälsosynpunkt och å andra sidan arrangerar en omröstning som i betydande utsträckning går ut på att låta allmänheten bedöma unga kvinnor utgående från deras yttre attribut. Den lilla ängslighet som uttrycks från arrangörshåll är på så sätt faktiskt sund, om än inte helt tillfyllest. Ingenting säger att framtida omröstningar till exempel måste ske anonymt, men frågorna om mångfald och normer kommer att skrida efter lucia så länge det förblir angeläget att ställa dem.

 

Fredrik Sonck

1 kommentar

Projekt Ines 18 november, 2013 - 10:53

[…] tröttsamt upplägg det där med att rösta bort 9 av 10 tjejer. Men är glad åt att läsa Fredrik Soncks kolumn i Ny tid där han sammanfattar läget med Folkhälsans Lucia just nu, 2013. Folkhälsan har gjort vissa […]

Reply

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.