I skuggan av de politiska förhandlingarna för fred ordnar flera organisationer direkta möten mellan israeler och palestinier i försök att nå fred i den uppslitande konflikten. Semy Kahan skriver om tre av initiativen.

Politikerna har hittills inte lyckats lösa den israelisk-palestinska konflikten. För att skapa fred mellan två folk efter en långvarig konflikt som gett upphov till misstroende, hat och frustration är det inte tillräckligt med politiker vid förhandlingsbordet. Det behövs också en insats på gräsrotsnivå för att övervinna de barriärer av fördomar och misstroende som uppkommit under den långa konflikten.

Gräsrötter för fred

Idag finns det ett antal organisationer och grupper av israeler och palestinier som tillsammans verkar för fred och försoning. Peres fredscenter grundades år 1996 av Israels nuvarande president Shimon Peres. Det har som mål att främja fredligt samarbete mellan israeler och palestinier. Centrets verksamhet omfattar bland annat kultur, ekonomi, sport och sjukvård. I ett av dess program möts israeliska och palestinska företagare för att skapa produktiva kontakter och utbyta know-how. Flera tusen palestinska barn och ungdomar har deltagit i gemensamma sportevenemang med jämnåriga israeler bland annat i fotbollslag. Ett av lagen deltog i en internationell fotbollsturnering som spelades samtidigt som VM i Sydafrika år 2010. Palestinska barn som inte har lämpliga vårdmöjligheter på Västbanken och Gaza har via Perescentret vårdats på israeliska sjukhus. Detta har gett barnen och deras föräldrar möjlighet till positiva och förtroendegivande kontakter med israeler.

Medlemmarna i det så kallade Familjeforumet utgörs å sin sida av en grupp människor som man kanske allra minst skulle vänta sig att se arbeta för fred och förståelse för motparten. De har nämligen drabbats allra hårdast av konflikten genom att de förlorat en nära familjemedlem; en far, en mor, en hustru, ett barn. Israelerna som drabbats har oftast mist en familjemedlem i palestinska terrordåd och palestinierna som dött har fallit offer för den israeliska arméns vapen: sorgen och saknaden är den samma. Därför har initiativtagaren till detta forum, Izchak Frankental, som själv förlorat sin son i ett terrorangrepp, samlat dessa hårt prövade människor på konfliktens vardera sida under samma tak.

Ett exempel på hur israeler och palestinier är ”förknippade” med konfliktens smärtsamma sida är en israelisk mors berättelse om hur hennes dotter grät då hon på tv såg hur en palestinsk kvinna var nära att bli träffad av en israelisk projektil. Samma natt blev dottern dödad av en palestinsk raket…

Forumet leds av en israel och en palestinier. Dess medlemmar besöker skolor där de berättar för eleverna varför de verkar för fred och försoning fast de själva har tvingats betala ett högt personligt pris. Deras ofta gripande skildringar gör i allmänhet ett djupt intryck på deras unga lyssnare som i många fall för första gången träffar en palestinier eller en israel, och så börjar isen smälta.

I ett av forumets program träffas israeler och palestinier för att belysa konflikten genom sitt personliga och nationella narrativ. Beredvilligheten att lyssna på motpartens narrativ, fastän det i många fall är helt olika deras egna, ger upphov till en dialog som småningom skapar en försonligare atmosfär. Detta gör det möjligt för den israeliska och palestinska parten att börja samarbeta för ett gemensamt fredsbefrämjande mål. Forumets medlemmar träffas regelbundet för att dryfta hur de kan ”dra sitt strå till stacken” för att konflikten mellan de båda folken skall lösas. Familjeforumet omfattar idag 600 familjer av vilka hälften är palestinier.

Simulerade fredssamtal

Dr Sapir Handelman är en israelisk statsvetare som forskat bland annat i de sydafrikanska och den nordirländska konflikterna.

– Frågan jag ställde mig var hur man kunde få den stora allmänheten att ta del i den israelisk-palestinska fredsprocessen.

Sagt och gjort. Han byggde en modell som gav gemene man möjlighet att delta i försöket att uppnå fred mellan Israel och palestinierna. Det gäller att simulera förhandlingar mellan palestinier och israeler i syfte att lösa konflikten. Fem israeler och fem palestinier får i uppdrag att under två dagar fullborda denna uppgift. Han väljer palestinier och israeler med varierande politisk och professionell bakgrund. Handelmans erfarenhet visar att också högersinnade deltagare, som i början var emot kompromisser, under förhandlingarnas gång blev redo för kompromisser. I de flesta försök han gjort med sin modell var det möjligt för deltagarna att åstadkomma ett fredsavtal som var acceptabelt för vardera parten. Förhandlingarna är öppna för åskådare som kan ställa frågor och komma med förslag. För det mesta pågår dessa förhandlingar i en lugn atmosfär, men nyligen försökte åskådare i Jerusalem störa mötets förlopp och till slut fick polisen ingripa för att göra det möjligt att fortsätta förhandlingarna.

Dessa och andra liknande försök att bygga broar mellan israeler och palestinier omfattar ett långsamt växande antal mänskor, men de har inte ännu nått de stora folkmassor som kanske behövs för att ge politikerna mera vind i seglen för att lösa konflikten.

 Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.