Etikettarkiv: Semy Kahan

Den arabiska vårens motsatser

Tunisien och Libyen har utvecklats åt fullständigt olika håll sedan den arabiska våren 2011. Det ena landet har etablerat en tolerant demokrati, medan det andra riskerar att igen förfalla i inbördeskrig.

Det var i Tunisien som upprorsvågen i arabländerna började för fyra år sedan, som fick den hoppingivande rubriken ”Den arabiska våren”, då upproriska folkmassor avsatte envåldshärskaren Zine Ben-Ali. I dag är Tunisien det enda arablandet som visar tecken på att ”våren” har utsikter att övergå till en hoppingivande ”sommar”. Landet har visserligen genomgått en svår och smärtsam process med stormiga demonstrationer, politiska mord och konfrontationer mellan sekulära och extremt religiösa grupper. Fortsätt läsa Den arabiska vårens motsatser

Varthän Egypten under al-Sisis taktpinne?

Den tidigare arméchefen Abdel Fattah al-Sisi har än så länge ett brett folkligt stöd. Men för att det ska bibehållas, måste han få landets ekonomi på fötter och avsevärt förbättra säkerheten i landet, skriver Semy Kahan.

Sen revolutionen år 2011 som fällde Hosni Mubaraks regim har egyptierna bevittnat en rad upprorsvågor som framkallat nyhetsrubriker från denna del av världen.

Fortsätt läsa Varthän Egypten under al-Sisis taktpinne?

Kahan svarar Luhtasela-el Showk

Hamas propagandaaffisch. Foto; Wikimedia Commons.
Hamas propagandaaffisch. Foto; Wikimedia Commons.

Hannele Luhtasela-el Showk konstaterar (i denna insändare) att palestinierna i Gaza, i motsats till israelerna, saknar skyddsrum. Därmed fäster hon uppmärksamheten på Hamas beklagansvärda prioritering av sina resurser. De saknar inte bara skyddsrum, utan elementära villkor för en dräglig tillvaro. Istället har Hamas använt sin från Qatar erhållna ekonomiska hjälp för att anskaffa raketer som under drygt tio år under återkommande har ronder förvandlat livet för 250 tusen civila israeler i södra delen av landet till en frustrerande tillvaro av osäkerhet och ångest. Därtill har pengarna använts till att bygga ett nätverk av välutrustade tunnlar som utmynnade på den israeliska sidan av gränsen för att via dem göra blixtattacker mot israeliska kibbutzer och andra byar. Under kriget i sommar gjorde de två tunnelattacker, men lyckligtvis blev angriparna ertappade innan de hann förverkliga sin uppsåt. Hamas använde sina resurser för dylika destruktiva ändamål i stället för att investera i projekt som kunde frigöra befolkningen från fattigdomens bojor. Fortsätt läsa Kahan svarar Luhtasela-el Showk

Irak i upplösning

Irak är på väg att splittras mellan sunniter, shiiter och kurder. Men en regering som tar hänsyn till sunniternas och kurdernas intressen kan hindra att landet delas, skriver Semy Kahan.

Då England och Frankrike år 1916 drog arabstaternas gränser beaktade de främst sina egna intressen. Resultatet var att dessa länder inom sina gränser hade betydande etniska och religiösa minoriteter med ofta motstridiga intressen. Irak, Libanon och Libyen är exempel på denna gränsdragning. Diktatoriska regimer i dessa länder – utom i Libanon – kvävde de inre konflikterna. Upprorsvågen i arabländerna sedan 2011 ”födde” instabila regeringar istället för diktaturerna. Dessa befinner sig i olika stadier av omvälvning, motsättningarna mellan stammar och olika minoriteter skapar svårbemästrade situationer för de nya regeringarna. Den arabiska våren har, förutom kanske i Tunisien, en lång väg att gå innan den blir en plattform för demokratiska regeringar. Innan arabländerna kan uppnå detta mål är de i behov av ett starkare medborgarmedvetande, minskad sekterism och en tolerantare attityd.

Fortsätt läsa Irak i upplösning

Gaza efter den senaste krigsronden

Efter femtio dagar av Hamas raketbeskjutningar, Israels bombardemang och markoperationer, råder en svårtfattbar tystnad i Gazaområdet. 

Den första fasen av vapenvilan som Egypten initierat innebär en övervakad öppning av gränsövergångarna från Gaza till Egypten och Israel, en roll för Mahmoud Abbas i en stor internationell insats för rehabilitering av Gazaområdet, samt en utvidgad fiskerätt för gazaborna längs deras Medelhavskust.

Fortsätt läsa Gaza efter den senaste krigsronden