Muntert i lärda herrars sällskap

av Anna von Bonsdorff