Vanstyre motiverade frihetsrörelsen

av Fredrik Sonck

Krisen i Ukraina handlar om mer än Krim och högerextremister. Det säger Ny Tids tidigare chefredaktör Peter Lodenius som 2006 gav ut boken Ukraina i Europas mitt.

Krisen i Ukraina har präglat utrikesnyheterna de senaste veckorna och i dess svallvågor har en och annan läsare påmint om Peter Lodenius bok Ukraina i Europas mitt som gavs ut av Tigertext Ab/Ny Tid 2006. Ny Tid ringer upp Lodenius för att få en kommentar om den nuvarande krisen, boken och landet i allmänhet. När Lodenius svarar har han just samlat ihop sin Ukraina-research, som bildar en försvarlig hög på skrivbordet, även om han för tillfället huvudsakligen är sysselsatt med andra skrivprojekt.

– Ur min synvinkel är det hemskt positivt att ukrainarna fick bukt med sina oligarker. Det verkar som om Janukovytj till slut inte hade så väldigt mycket stöd. Han var på något sätt det gamla gardets och oligarkernas man, en representant för de stora industrierna i öst. Det ansågs allmänt att han var ganska inkompetent som ledare.

Gällande debatten och rapporteringen om Ukraina gör Lodenius några noteringar. För det första säger han att situationen på Krim bör betraktas som ett specialfall, att den egentligen inte har så mycket att göra med vad som händer på andra håll i landet, även om den naturligtvis är intressant att följa med. För det andra tycker han inte att man skall överdriva vare sig klyftan mellan östra och västar Ukraina eller högerextremisternas inflytande över frihetsrörelsen.

– Jag tror att det betonats alltför mycket på sina håll, även om det nog är värt att hålla ögonen på dem också. Den så kallade Högra sektorn är vad jag förstår en ganska snabbt hopkommen rörelse som inte nödvändigtvis blir så långlivad, medan Svoboda är ett parti som närmast förekommer i västra Ukraina. I vissa kretsar sägs det att det är extremhögern som segrat och nu har tagit makten, men det är inte riktigt mitt intryck, även om jag skulle ha lust att åka dit och kolla närmare.

Den nuvarande regeringen är bara tillfällig och landet kan få en legitim regering först efter valet i maj. Att Ukraina annars är utsatt för en dragkamp mellan EU och Ryssland är i sig varken speciellt eller ovanligt, konstaterar Lodenius.

– Det är en ekonomisk och geopolitisk dragkamp som alltid har funnits.

Öst-väst

I Ukraina i Europas mitt behandlade Lodenius landets både centraleuropeiska och ryska kulturarv och dess potential att utgöra en brygga mellan öst och väst.

– Här finns en parallell till Turkiet, som haft ambitioner att vara en brygga mellan EU och Mellanöstern. Det har visat sig att det inte är så enkelt att vara brygga… Men jag tror att Ukraina kan inta en sådan position. Och det intrycket jag fått är att en stor del av de rysktalande i Ukraina ändå inte är speciellt dragna österut.

I boken är det i synnerhet Ukrainas judiska och centraleuropeiska historia Lodenius undersöker.

– Den del som börjar med det litauisk-polska riket och fortsatte med det habsburgska, och den starka judiska närvaron. Det är en del av hela Europas kulturhistoria. Och i de östra delarna av landet har mycket av den ryska kulturen nog sina rötter.

– Men jag har som sagt inte fått intrycket att dagens situation skulle handla om Västukraina mot Östukraina, även om det funnits sådana inslag. Framför allt handlade det nog om missnöje med vanstyret. Också här kan man se likartade fenomen i Turkiet.

Text Fredrik Sonck
Foto Oskar Skogberg

Peter Lodenius Ukraina i Europas mitt är utgiven av Tigertext Ab/Ny Tid och kan beställas från redaktionen för 8 euro, vilket inkluderar postning.

Lämna en kommentar