Ny Tid blir månadsmagasin

av Ny Tid


Den finlandssvenska kultur- och samhällstidskriften Ny Tid tar vid årsskiftet ett nytt gigantiskt kliv i sin historia. Från och med januari utkommer Ny Tid som ett månadsmagasin i ett nytt, lätthanterligt format med satsning på den djuplodande, långsamma journalistiken.

Fredagen den 16 januari 2015 utkommer första numret av en ny, ännu bättre Ny Tid. Tidningen svarar på det fragmentariska och flyktiga medieklimatet i dagens tid av klickfiske genom att slå vakt om den långa, långsiktiga och långsamma journalistiken. Tidskriften kommer efter årsskiftet att utkomma en gång i månaden, och frångår tabloidformatet för ett mer kompakt magasinformat. Reformen ger redaktion och medarbetare möjlighet att bjuda på mer genomarbetade och djuplodande reporgate, essäer, intervjuer och artiklar. Som tidigare är strävan att jämnt fördela innehållet mellan kultur och samhällsbevakning ur ett kritiskt vänsterperspektiv.

Som en del av reformen kommer också Ny Tids webbsida att utvecklas till ett aktivare och mer läsarvänligt forum. Strävan är att frigöra webbsidan från papperstidningens utgivningstakt, och att där kontinuerligt ska publiceras nya artiklar. På så sätt kan Ny Tid på webben bli betydligt aktuellare än vi är i dag. I papperstidningen kommer tyngdpunkten i stället att ligga på bredare helheter och analyser.

För läsarens del betyder månadsutgivningen inte att innehållet minskar. Från en standardstorlek på 16 sidor i veckan övergår Ny Tid till en standardstorlek på 64-68 sidor i månaden. Det som däremot händer är att en del av innehållet, företrädesvis teaterrecensioner som har ett aktualitetsvärde, samt en del av kolumnerna, flyttar ut på nätet, som även i framtiden kommer att vara gratis. För att bibehålla prenumerationens mervärde, kommer i stället vissa längre reportage och essäer att publiceras enbart i papperstidningen.

Vi vill påpeka att reformen för prenumeranternas del inte innebär några praktiska förändringar – prenumerationsavgifterna är fortsättningsvis desamma. Inte heller förändras prenumerationsperioderna. Har man en halvårsprenumeration före reformen, har man det också efter reformen. Reformen kräver alltså inga som helst åtgärder från prenumeranternas sida – tidningen dimper ner i postlådan som förut, bara med lite längre mellanrum.

Chefredaktör Janne Wass finns på plats vid på bokmässan i Helsingfors fredagen den 24.10 för att svara på frågor angående reformen från klockan 10:30 framåt. För mer information, ring Janne på +358 (0)40 587 4816, eller besök Ny Tids och de finlandssvenska tidskrifternas monter 6 K 91.

Redaktionen deltar på fredagen i bokmässan, och läser e-post mycket sporadiskt, så det lönar sig att ringa.

2 kommentarer

Björn Österman 24 oktober, 2014 - 17:26

Jag hoppas ni, till skillnad från alldeles för många publikationer i dag, kommer att ge läsvänlighet prioritet över klatschig design.

Inte förfaller till otyg som till exempel text tryckt ovanpå bilder, i och för sig nånting som signalerar ringaktning inte enbart gentemot läsarna utan även mot såväl textförfattare som bildfotograf, eller textsjok som i stället för att vara sympatiskt rektangulära kläms in i oregelbundna former runt andra element på sidan.

Men sånt tror jag ju inte om er, jag tror fullt och fast att ni inser att ingen prenumererar på en ny Ny Tid för att den är utsökt tillkrånglat layoutad, vi prenumeranter är definitivt läsare.

Reply
admin 26 oktober, 2014 - 11:46

Tack för din feedback! Läsarvänligheten är naturligtvis viktig för Ny Tid och den försöker vi inte bara hålla fast vid, utan förbättra.
/Janne

Reply

Lämna en kommentar