Fredsplan för Palestina

av Noora Dadu

Skådespelaren Noora Dadu har satt ihop en egen fredsplan för Israel-Palestinakonflikten. Läs intervjun med Dadu här

1. USA drar in sitt årliga stöd på 2 miljarder dollar till den israeliska vapenindustrin och ockupationen.

2. Blockaden av Gaza avslutas. Ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem avlutas, muren rivs, de flesta bosättningar rivs. Jerusalem blir ett demilitariserat område med internationella fredsbevarande styrkor.

3. Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza bildar staten Palestina. De två staternas mål är att i framtiden bilda en förbundsrepublik. Tvåstatslösningen är en mellanetapp. Jerusalem är båda ländernas huvudstad.

4. Ett organ grundas för att lösa flyktingfrågan. Först utreds vad flyktingarna själva vill. Israel tar emot en del av flyktingarna och ger dem medborgarskap. En del flyttar till Palestina där de erbjuds tomt eller bostad. Resten stannar där de är eller flyttar dit de vill.

5. Krigsförbrytare ställs inför rätta, rättegångarna televiseras. Sorgeceremonier för dödade civilas minne ordnas runtom i världen; dessa televiseras. Traumaterapi blir ett läroämne i bägge länders grundskolor.

6. Israel garanterar lika rättigheter för alla sina medborgare i alla avseenden.

7. Flyktinglägren i Palestina stängs och de som bott i lägren integreras i det palestinska samhället. Palestina förbinder sig vid mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och jämställdhet. Judars möjlighet att besöka heliga platser tryggas.

8. Palestina får en utbildad armé. Israels arabiska/palestiska medborgare är värnpliktiga. Israels och Palestinas arméer inleder ett försvarssamarbete.

9. Omkringliggande arabländer förbinder sig vid handel och samarbete med hela Israel-Palestina och vid att utrota judehatet.

10. Västs stora mediehus sänder korrespondenter, som inser mediernas ansvar i marknadsdemokratin, till området.

Text: Noora Dadu
Översättning och förkortning : Sonja Mäkelä

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.