Krig i Norrland

av André Larsson

Sverige är fortfarande inte anslutet till Nato. Trots det tvingas Leif Öhman att överlåta sitt hem i Norrland till försvarsmakten då Sverige som värdland för Natoövningar utökar militärens övningsområden.

Drömmen om den idylliska tysta och lugna ensamheten i de norrländska skogarna finns hos många. Längs med Lilla Luleälven ett par mil utanför Jokkmokk ligger ett litet rött hus som för många skulle representera just denna idyll, om det inte vore för de återkommande militärövningarna och provbombningarna på Europas största militära provområde på andra sidan älven.

Leif Öhman, ursprungligen från Kiruna, bor sedan 12 år tillbaka i det lilla röda huset. Med inneboende lugn häller han sakta upp kaffet och tänder en cigarett. Han har fått nog av vad han tycker är ständiga lögner från Försvarets Materielverk som står bakom det militära provområdet på andra sidan älven.

– Ja så var det ju två, tre, år sedan. Då var de ju här och flög med JAS-plan, det låter ju något fruktansvärt och hela kåken rister till när de flyger över här. Jag tänkte, vad fan händer, så jag rusade ut och tänkte att huset håller på att rasa ihop.

Robotförsöksplats Norrland

Det militära provområdet på andra sidan älven kallas Robotförsöksplats Norrland (RFN) eller Vidsel Test Range. Det är ett 1 650 kvadratkilometer stort område som 1958 etablerades av Försvarets Materielverk (FMV).  Samma område hade 1957 använts av Försvarets Forskningsanstalt (Foa) för simulering av en atombombsdetonation i samband med planerna på att tillverka den första svenska atombomben.

2014 beslöt Sveriges riksdag att RFN skulle få hyras ut till utländsk militär och vapenproducenter. Sedan dess har 24 länders militärmakter övat inom området och vapenproducenter som amerikanska Raytheon, italienska Alenia, franska Dassault, paneuropeiska MBDA och svenska Saab har testat vapen där. Bland annat har drönarna som använts av Israel i bombningarna av Gaza 2008–2009 testats och utvecklats på RFN.

Idag marknadsförs området som 100 procent obebott, ett resultat av att alla som bodde inom området då det blev skyddsobjekt 1960 tvångsavvisades från sina hem.

Ytterligare avlysningar

Under hösten 2014 beslöt även Länsstyrelsen i Norrbotten att låta FMV upprätta ytterligare en avlysning som skulle klassas som skyddsobjekt under 25 spridda dagar under våren 2015. Avlysningarna innebar att två personer inom området tillfälligt var tvungna att flytta då ingen civilperson fick vistas inom området under dessa 25 dagar. Samtidigt protesterade flera lokala företag inom turistnäringen då de utan kompensation tvingades ställa in turer bokade inom området.

Leif Öhman kan inom kort bli av med sin röda stuga.

Leif Öhman kan inom kort bli av med sin röda stuga.

Leif Öhman säger upprört att avlysningarna är helt oacceptabla.

– Det skulle ju innebära att de två män som bor inom området skulle avhysas. Men om det är en eller två eller tre människor som ska avhysas, det är samma sak. Det är principen som är viktig, att ingen ska bli utslängd ur sitt eget hem för att de ska kunna komma och bomba. Det är så sinnessjukt alltihopa.

Öhman stirrar ut genom fönstret och fortsätter:

– All den här opinion som spreds mot avlysningarna också, den var ju väldigt framgångsrik med att samla tummar på nätet. Men det är mestadels folk med egenintressen som man vill försvara. Det är inte säkert att man är ute efter att lägga ner flygbasen utan det är fråga om att man ska behålla sin rätt att åka skoter där och tjäna sina pengar. Folk protesterar ju egentligen inte mot att det övas krig här.

”Staten tar och ljuger”

Den 21 november 2014 beslutade Länsstyrelsen att upphäva tidigare beslut om extra avlysningar och skyddsobjekt efter att FMV informerat att extraområdet inte skulle behövas. Hyresgästen – en vapenproducent – hade inte kommit tillräckligt långt i produktutvecklingen för att produkten skulle kunna testas.

Mats Hakkarinen, chef för RFN, förklarar att avlysningarna med största sannolikhet kommer ske, men inte just nu.

Johan Antti, Länsråd på Länsstyrelsen i Norrbotten, tror att det är bra att det är just Länsstyrelsen som tar beslut om avlysningar.

– Anledningen till att vi fattar beslut om avlysningar är ju främst att vi tillsammans med Vidsel tror att det ger större legitimitet till avlysningarna. Försvaret skulle ju egentligen kunna göra de här avlysningarna själva. Vi tar ju heller inte ställning till om den pågående verksamheten ska få bedrivas eller inte. Riksdagen har ju beslutat att vi ska ha ett försvar och försvaret måste öva.

Men Öhman och många andra som bor i och runtomkring provområdet ser väldigt annorlunda på situationen.

– En äldre man som var bror till Karl-Erik Karlsson som var med och gjorde de här första atombombssimulationerna i Nausta by. Han växte ju upp där i Nausta. Under protesterna 2013 mot gruvan i Kallak gick han fram till polisen och sa: ”ja det är ju för djävligt, först kommer ni och då menar jag staten och tog vårt hem, sen kom ni och tog våra älvar för vattenkraften. Nu ta mig fan ska ni ta ett helt berg av oss.”

Världens största flygövning

I maj kommer största delen av övre Norrland samt delar av norra Norge och Finland att inhysa världens största flygövning under 2015, Arctic Challenge Exercise. 100 flygplan ska vara i luften samtidigt och Sverige, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, USA och Nato deltar.

– De säger ju att vi ska stärka vår gemensamma försvarskapacitet här uppe i norr, alla våra fem nordiska länder. Men vi har ju ett sjätte i Norge också, Nato, vilkas medlemmar får följa med in i den gemenskapen, säger Öhman.

Samtidigt beslutade Sveriges riksdag den 28 augusti 2014 att underteckna ett samarbetsavtal där Sverige ska bli värdland åt Nato. Vidsel är enligt Hakkarainen en viktig förutsättning för att ta emot Natotrupper, precis som alla andra baser i Sverige.

Sittande i sin fåtölj i vardagsrummet läser Leif Öhman ett brev han nyligen fick från Statens Fastighetsverk som äger hans bostad.

– I brevet informerades vi om att när det blir dags att avveckla fastigheten har försvaret anmält intresse att ta över den. Vi kommer alltså bli borttvingade till slut. Mot vår vilja.

Text & foto: André Larsson

Lämna en kommentar