En musikerfamilj träffas på Baltic Jazz

av Janne Wass