Finlands nationalism är en sjukdom

av Osama Al aloulou

Osama Al aloulou studerar människorättsjuridik

Vet du hur jag känner mig i dag, som en person med invandrarbakgrund, då vissa finländska rasisters och nationalisters stämma höjs?

Kanske inte.

Vet du vad? Jag känner mig som om jag bara var skit. Och det är inte ens det som stör mig mest. Det som oftast stör mig är hur det här exkluderande, trångsynta och rasistiska tänkesättet tär på mina förhoppningar om att bo i Finland under de kommande åren. Finland är ett land som gett mig lycka, utbildning, kärlek och fred. Finland är ett land som har potential att ge invandrare mycket. Och invandrarna kan också ge Finland mycket. Invandrarna berikar Finland bland annat genom att bidra med mångfald.

Invandrare, som de som tigger på Helsingfors gator eller letar efter arbete i Joensuu, Åbo, Tammefors eller Enontekis, har säkert alldeles samma förhoppningar som de finländare som åkte från Finland till Sverige, USA, Kanada och Storbritannien på 1960- och 1970-talen och efter det: hopp om ett tryggt liv. Hopp om att kunna skapa ett bättre liv för sig själva och sina familjer.

De förhoppningarna är inte förenliga med den nationalism som till exempel Olli Immonen i dag ger uttryck för. Då man ställer finskheten i första rummet, ignorerar man alla andra invånares rättigheter. Detta gäller förutom invandrare också andra minoriteter, som samer och finlandssvenskar. Det Immonen ger oss är en extrem form av nationalism, som skadar det finländska samhällets harmoni och samlevnad.

Problemet är att Immonen som riksdagsledamot förbiser andra människors behov då han koncentrerar sig på etniska finländares intressen. Således tror jag att Finlands rationalister bör ställa sig upp och motverka rasister och nationalister som Immonen, så att situationen inte utmynnar i våld. Våld är nämligen inte en otänkbar utveckling, om den hårda linjens provokativa nationalism får fortsätta.

Visserligen är spänningarna mellan invandrare och infödda än så länge ganska små i Finland, man kan nästan säga att de är som två syskon som ibland bråkar med varandra, men alltid lyckas samsas till sist. Det är ändå ingen självklarhet. Då situationen hettar till, leder nationalism till död och förstörelse.
Tänk bara på världskrigen. Det första världskriget orsakades av en irrationell och alltomspännande nationalism i Tyskland, Frankrike och Storbritannien – för att inte tala om den utlösande faktorn, nationalisten Gavrilo Princip. Andra världskriget orsakades av den mest irrationella och destruktiva typen av nationalism: Adolf Hitler och hans nationalsocialism.

När allt kommer omkring har vi inte mycket nytta av nationalism. Eller om vi ska vara realistiska: nationalism är strunt och en sjukdom. Den skapar skillnader, stör samarbeten och orsakar död. Det betyder inte att man helt måste undvika nationalism. Vi vill alla känna samhörighet med någon grupp, och det skulle säkert vara frustrerande för många att leva i en gränslös värld.
Vi borde se varandra som jämlikar. Genom historien har vi dragit nytta av varandras uppfinningar och idéer. Vikingarna mästrade tidigt sjöfarten och lärde ut den åt andra, kineserna gav Europa silket och papperspengarna. Senare hjälpte de europeiska idéerna Asien framåt genom det moderna politiska systemet. 
I Finland borde vi sluta provocera med nationalism.
Avskaffandet av diskriminering och början till harmoni startar med att vi slutar idealisera nationalismen.

Osama Al aloulou

Lämna en kommentar