God jul

av Janne Wass

Mer förutsägbart kan man knappast rubricera decembernumret av en månadstidskrift, men det är uppriktigt menat. Vi önskar alla våra läsare en riktigt god och fridfull jul. Förhoppningsvis kan vi alla under några dagar koppla bort tankarna från den risiga politiska situationen i Finland och världen, terrorism, rasism, fattigdom och krig.

I fjolårets julnummer skrev jag i min ledare att det numret läsaren då höll i handen var det sista exemplaret av Ny Tid som utkom som veckotidning i det gamla tabloidformatet. I dag har det gått exakt ett år sedan den dagen, och mycket har rymts inom detta år. 2015 var året då Frankrike skakades av två terrordåd, då Sannfinländarna trädde in i regeringen och då Finland slutligen tvingades ta itu med flyktingsituationen i världen. Men det var också ett år då Finlands riksdag godkände samkönade äktenskap och då medborgarsamhället inför SSS-regeringens många huvudlösa förslag visade att det fortfarande inte går att helt och hållet köra över det finländska folket i åtstramningens namn. Vid sidan av de allt mer hårresande rasistiska utspelen har Finland också visat sin medmänskliga sida, med manifestationer för ett öppet samhälle och en genuin vilja att hjälpa de nödställda.

För Ny Tids del har det varit ett omtumlande år. Tre gröna redaktörer har tillsammans med ekonomen och grafikern på redaktionen drivit igenom den kanske största reformen i Ny Tids historia. Övergången till månadsutgivning har mötts av viss skepsis och en del kritik – främst för att Ny Tid var unik i sitt format som veckotidning. Annan kritik, gällande innehåll och utseende, har vi försökt ta i beaktande under årets lopp, och utvecklingsarbetet fortsätter på nästa års sida. Ännu finns det tid till årets slut att fylla i Ny Tids läsarundersökning, som du hittar på nytid.fi.

Läsarundersökningens resultat och övrig feedback har ändå gett vid handen att merparten av Ny Tids läsare har sett reformen som något positivt, vilket även syns i prenumerationssiffrorna. I oktober hade vi ökat våra prenumerationsintäkter med 12 procent, och till årets slut kommer vi förhoppningsvis att ha ökat antalet prenumeranter med uppemot 15 procent, vilket torde vara rätt unikt i dagens mediefält. Innehållsmässigt är vi stolta över den nya tidskriften. Våra temahelheter om Palestina, rysk litteratur och hållbar utveckling har speciellt fått tack, satsningar som vi kunnat göra tack vare att vi numera har ro att planera långsiktigt och arbeta med texter och det visuella. Det nya formatet och utseendet, utarbetat av Otto Donner, har rönt mycket beröm.

Bortfallet av Vänsterförbundets presstöd och Utrikesministeriets stöd för specialnummer lägger ändå sordin på redaktionens jubel. Att nu Skatteverket dessutom vill börja beskatta stödet från understödsföreningen Tigern gör inte situationen lättare. Under höstens lopp har många oroligt frågat om Ny Tid hittat någon lösning på de ekonomiska bekymren, och svaret är tyvärr entydigt: Nej.

Smärre inbesparingar och de höjda prenumerationssiffrorna hjälper oss en bit på vägen, likaså den stundande höjningen av prenumerationsavgiften. Men behovet av läsarnas och det finlandssvenska samfundets stöd är kanske större än någonsin. Vi behöver fler prenumeranter och fler medlemmar i Tigern, fler annonsörer och mer pengar. Vi uppmanar våra läsare att skriva in sig i understödsföreningen på tigern.fi, bli månadsdonatorer, ge Ny Tid i gåva och hjälpa oss hitta nya läsare och annonsörer. Det mest entydiga budskapet från vår läsarundersökning är detta: Ny Tid behövs. Hjälp oss existera också i framtiden.

Och som sagt, god jul från oss alla till er alla.

Janne Wass
är Ny Tids chefstomte

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.