Myternas Karelen

av Tom Kettunen

Landet som var av Rainer Knapas är en historisk forskningsresa genom olika slags berättelser, minnesskildringar, myter, fantasier och idéer om Karelen. Boken är inte historiskt enögd: Knapas försöker närma sig Karelens historia ur ett flerspråkigt perspektiv som sträcker sig bortom ideologiskt präglade nationella tolkningsmönster. Landet som var lyfter fram nya sätt att tänka på och tala om Karelen genom en nyanserad historieförståelse som baserar sig på både kollektiv och enskild hågkomst.

rainer knapas karelenHistorieskrivningen präglas av sin tid, gällande problemformuleringar, förklaringsmodeller och begrepp. I historieskrivningen om Karelen finns det en del ständigt återkommande teman och motiv som odlats under århundraden, både i väst och öst. Erövring, följt av återerövring och återförening, hör till de typiska mönstren i berättelserna om Karelen. Från medeltiden till vår tid har Karelen beskrivits som en krigsskådeplats. Mytbildningen och valet av händelser och hjältar har varit olika, beroende på vem som berättar, och historieskrivningen har ofta handlat om att driva ut den ena parten ur historien. Erövringarna har lett till geografiska skiftningar och till migrationsrörelser. Men förändringen har även skett på idéernas och symbolernas plan, och därför betonar Knapas att det behövs en idéografi för att förstå Karelens historia och nutid.

Genom att kontrastera finska och ryska berättelser konstruerar Knapas ett mångtydigt, engagerande, och stundvis överraskande historiskt landskap i olika skikt. Karelen har till exempel en central ställning i det finländska nationsbygget och betraktas som en oskiljaktig del av den finska identiteten. Vi har gjort det karelska finskt (karelska piroger, karelsk stek). Generationer av finska konstnärer, språkforskare och etnologer har rest till Karelen i Elias Lönnrots fotspår för att finna det urfinska folket i dess naturliga och ideala tillstånd.

Men Knapas noterar att den finska karelianismen har sin motsvarighet i Ryssland. Den slavofila rörelsen hittade i Karelen en oförstörd rysk folkkultur och en rik språkskatt av fornsånger, sagor, och sägner på ryska.

Den ryska historieskrivningen om Karelen har ofta ignorerats, förringats eller fördömts i Finland, men Knapas bryter den här traditionen och lyckas på ett balanserat och kritiskt reflekterande sätt kombinera olika till synes oförenliga historiska perspektiv. I Landet som var beskrivs Karelen som ett gemensamt land, med en del delade och en del odelade minnen. Knapas betonar bearbetningen av personliga minnen som en grundläggande del av dagens karelska historietradition.

Knapas beskriver minnenas Karelen som ett land som både är och icke är. Han diskuterar minnesskildringar, reseberättelser, dikter, konstverk och filmer, och relaterar dessa till orter och byggnader som inte längre finns eller som förändrats genom åren. Han betonar den rysk-finska samhörigheten då det gäller minneskultur och minnesmärken i Karelen. Målet med historiska skildringen i Landet som var är försoning, och boken strävar efter att överbygga avståndet mellan de olika historiska föreställningarna om Karelen, och de verkliga människorna som levt och lever där.

Tom Kettunen

Rainer Knapas: Landet som var. Karelska
kulturbilder. Schildts &
Söderströms, 2015.

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.