Sipiläs räddningsaktion slår fel

av Kyösti Kurvinen

Kyösti Kurvinen

Statsminister Juha Sipilä låter optimistisk i sin nyårshälsning när han säger: ”Vi klarar även detta med sisu, ihärdighet och en lösningsinriktad attityd” och då syftar han på Finlands ekonomi och skuldsättning. Men vilka omfattas av begreppet ”vi”?

Hittills har regeringens åtgärdsförslag riktat sig till arbetstagarna i form av försämringar i arbetsvillkoren, samt pensionärer, arbetslösa och barnfamiljer i form av ökade klientavgifter och höjd självriskandel för ersättningar av läkemedelskostnaderna, men ”vi”-begreppet har inte omfattat de förmögna och finansmarknaden som inte drabbats på något sätt.

Regeringen vill genomföra en inre devalvering och håller ihärdigt fast vid målet om en låg inflation, som lett till att efterfrågan på tjänster och varor minskat, vilket i sin tur orsakat ökad arbetslöshet och misär.

EK:s beslut att förkasta FFC:s erbjudande om noll i lönepåslag för år 2017 och att exportsektorn skulle få bestämma löneutvecklingen från och med år 2018 var ett ideologiskt beslut.

FFC:s erbjudande skulle ha höjt Finlands konkurrenskraft och sänkt arbetsgivarnas kostnader i förhållande till våra nordiska grannländer.

EK och Sipiläs regering har som agenda att krossa fackförbunden och frångå trepartssamarbetet, samt att överge avtalssamhället och övergå till ett diktatsamhälle där arbetsgivarna dikterar arbetsvillkoren.

Nu har regeringen entydigt visat att de agerar som EK:s marionett och har därmed själv skapat oron och osäkerheten på arbetsmarknaden.

Regeringens övertro på att marknaden fixar allt och att investeringarna kommer igång bara man pressar ner arbetsgivarnas kostnader har lett till att företagen delar ut rekordstora vinster och dividender istället för att investera. Tidigare var det gynnsamt att investera i verksamheten i stället för att betala skatt, och därför kan man säga att sänkningen av samfundsskatten med 4,5 procent har genererat ett hål i statskassan som uppgår till nästan en miljard euro, samtidigt som aktieägarna blivit rika på köpet.

Nu har regeringen dessutom gått in för att sänka socialskyddsavgiften för arbetsgivarna med 1,72 procent, vilket i sin tur betyder ytterligare en minskning på 850 miljoner euro i statskassan.

Med dessa två åtgärder har Katainens, Stubbs och Sipiläs regeringar sammanlagt skurit ner på statens finansiering med närmare 2 miljarder euro årligen samtidigt som arbetslösheten ökar och investeringarna i stort sett har uteblivit.

De uteblivna statsinkomsterna kunde ha använts till exempel som investeringar i forskning, infrastruktur, skola och som stöd åt inhemska företag som vill utveckla sina produkter för den internationella marknaden. Investeringar i grön teknologi och energi är ett måste om vi ska överleva på den allt hårdare internationella marknaden.

Sammanfattningsvis kan man säga, att regeringens åtgärder strävar till att krympa den offentliga sektorn till den privata sektorns fördel, vilket medför privatiseringar av den offentliga tjänsteproduktionen som bedrivs i huvudsak av riskkapitalet.

Social- och hälsovårdsreformen där ”pengarna följer kunden” är regeringens gåva åt EK då SHV:s kostnader står för över hälften av kommunernas budgeter. Vi talar om flera miljarder euro i skattepengar som bjuds ut åt multinationella riskkapitalbolag på silverfat och det har visat sig att vinsterna oftast förs obeskattade till skatteparadisen. 

Regeringen har nu bevisat sin övertro på att marknaden fixar allt och att de har en marknadsfundamentalistisk agenda där privatiseringar av det allmänna är ledstjärnan för den förda politiken.

Kyösti Kurvinen
är andra vice ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater

Lämna en kommentar