Den nordiska extremhögern är internationell

av Fredrik Österblom

Samspelet mellan extremhögern och den bredare populistiska miljön ger anledning till oro, menar Jonathan Leman. Acceptansen för våldsamma aktioner har ökat inom miljöer som tidigare har varit måna om att framstå som politiskt rumsrena.

Under hösten drabbades Sverige av en exempellös attackvåg mot asylboenden. I början av 2016 har högerextremister utnyttjat öppna informationsmöten om flyktingboenden för att uppvigla och spä på befintlig oro. Enligt Jonathan Leman, forskare vid Stiftelsen Expo, försöker de högerextrema lansera sig som en garant för trygghet och välfärd, med exempel som medborgargarden, Svenska motståndsrörelsens soppkök och aktionen i Kungälv då nazister gick in på badhuset för att agera ”trygghetsvärdar”.

Expo har under det gångna året bevakat den grova retorik som förekommer i rasistiska och sverigedemokratiskt sinnade Facebookgrupper. Här uttrycks stöd för rasistiskt våld, och det stämningsläge som förekommer har sannolikt en radikaliserande effekt på gruppens medlemmar.

– Vi har under en längre tid sett en utveckling där nyfascistiska och nazistiska grupper börjar verka i sammanhang som är SD-vänliga. Främlingsfientlig populism från dem som traditionellt är SD-nära smälter samman med den ras-ideologiska miljöns högerextremism, säger Leman.

Motståndsrörelsen ledande

Det har även uppstått helt nya typer av grupperingar. De högerextrema gatupatrullerna och mer löst sammansatta högerextrema grupper som dykt upp på flera orter är att betrakta som sådana.

– Flera som ingår i dessa har dock en bakgrund i exempelvis det nedlagda nazistpartiet Svenskarnas parti (SvP) medan andra funnits i rasistiska kretsar i fotbollsfirmorna.

Sedan SvP lades ned har Expo noterat att Svenska motståndsrörelsen har vuxit. De har nu övertagit rollen som den ledande nazistorganisationen i Sverige och är aktiva på fler orter än tidigare.

– Under det senaste halvåret har vi också sett en tilltagande polsk-svensk högerextrem organisering i Sverige. Flera är kopplade till den nyfascistiska aktivistgruppen Nordisk Ungdom.

Det är personer ur denna sfär som nu står misstänkta för förberedelse till grov misshandel av personer på ett flyktingboende i Nynäshamn.

Det extrema normaliseras

Efter händelsen i Stockholm i början av året då en gatumobb attackerade flyktingbarn, har polisen inrättat en specialstyrka för medborgargarden. Till skillnad från den finska polisen som ställvis har varit tvetydig gällande sin inställning till medborgargarden har avståndstagandet från polis och myndigheter i Sverige varit omfattande. Där-emot har det i den mediala offentligheten förekommit enskilda uttryck för sympati. Det mest omtalade exemplet är skribenten och relationsrådgivaren Katerina Janouch som inledningsvis uttryckte stöd för gatumobben.

– Det är oroande när kända samhällsdebattörer tar ställning för den typen av grupper. När det gäller verklighetsbeskrivningar i media ser jag med oro på hur den populistiska samhällssynen uttrycks av röster i debattens huvudfåra, säger Leman.

I många år har extremhögerns främsta argument mot sina motståndare varit att de mörklägger sanningen, att de är en del av ett politiskt korrekt propagandamaskineri. Nu anammas den retoriken av etablerade röster i debatten. – Problemet är inte att vi har en debatt om migration och integration, utan det är att debatten till så stor del förs utifrån extremhögerns berättelse om Sverige, skrev Lemans kollega Daniel Poohl nyligen i en analys på Expos hemsida.

– Om vi ska ha begreppet åsiktskorridoren till något så är det som studieobjekt i hur det offentliga samtalet i allt större grad förs med ett språk som är sammanvävt med extremhögerns idégods.

Kopplingar till Kreml

I en intervju i Dagens Nyheter antyder chefen för den svenska enheten för omvärld och beredskap, Mikael Tofvesson, att det finns tecken på att främmande makter göder främlingsfientligheten. Förutom indikationer på yttre påverkan, som att det i flera länder finns tydliga likheter i hur information utformas och sprids, finns det även bekräftade fall av kopplingar mellan europeisk ytterhöger och ryska intressen.

– Under flera års tid har man kunnat se hur högerextrema krafter i Europa och Kreml-nära medier gör tjänster och gentjänster åt varandra. Höger-extremister i väst, däribland Sverige, sprider Kreml-propaganda om bland annat utrikes- och säkerhetspolitik. Den trenden blir allt tydligare.

De europeiska högerextremisterna agerar experter i ryska medier och medverkar på högerextrema konferenser i Ryssland.

– Det finns gemensamma intressen för att undergräva EU och sittande regeringar i olika västländer – däribland Sverige.

Högerextrema slogans och memes sprider sig snabbt från ett land till ett annat.

Aktivister byter idéer med varandra och en upplevd framgång i ett land blir snabbt inspiration för aktivister i andra länder.

– Den finska högerextrema gatupatrullen Soldiers of Odin påverkade motsvarande trend inom svensk extremhöger och det har till och med bildats svenska Soldiers of Odin-grupper nu.

Text: Fredrik Österblom
Foto: David Lagerlöf/Expo

Lämna en kommentar