Tre frågor till Sunniva Drake

av My Lindelöf

en av eldsjälarna i gräsrotsgruppen Oikeus elää/MigriLeaks som vill väcka debatt kring det omänskliga sätt på vilket Migrations-verket behandlar flyktingar och asylsökande.

I våras väckte ett fall där en dödshotad irakisk man fått ett negativt asylbeslut stor uppmärksamhet efter att Sunniva Drake och Fredrik Lång gett fallet publicitet bland annat i Hufvudstadsbladet. I dag, ett halvt år senare, har Förvaltningsdomstolen omkullkastat Migris beslut

1. Vad innebär det här omkullkastandet av Migris beslut för asylprocesserna i stort?

– Det visar vad bra jurister kan åstadkomma när de verkligen vill. Visserligen innehöll just det här fallet allt som krävs för ett positivt beslut, inklusive ett bevisligt dödshot – vilket var ett av skälen till att Migris utvisningsbeslut var fullständigt omänskligt – men det ger ändå en modell också för andra fall för hur en välskriven och effektiv överklagan ska se ut. Jag hoppas att det ska väcka andra jurister till insikt om vad man kan göra, just nu finns det alltför få jurister som har velat specialisera sig på asylfrågor och de som finns är överbelastade.

2.  Finns det något hopp om att Migri ska bättra sig
efter Förvaltningsdomstolens beslut?

– Nej, tyvärr. Och som läget är nu så är de asylsökande helt maktlösa om de inte får hjälp av någon finländsk expert som kan och vill hjälpa dem. Migris egna jurister, tolkar, översättare etc är helt katastrofala, tolkarna behärskar till exempel ofta inte ens den asylsökandes språk. Samtidigt uppmanas de asylsökande att hålla allt som berör asylprocessen hemligt, intervjuerna är hemligstämplade och så vidare. Det här gör att det inte finns nästan någon insyn i processen. Och av begripliga skäl är det få asylsökande som vågar trotsa myndigheterna och riskera sitt eget eller sina närståendes uppehållstillstånd genom att lämna ut hemligstämplade uppgifter.

3. Ni samlar in alla negativa asylbeslut, varför då?

– Dels i hopp om att en del av besluten ska kunna överklagas, vilket förutsätter fler jurister som på allvar börjar ägna sig åt de här frågorna och lyckas väcka åtal i form av grupprättegång, i syfte att stoppa de oskäliga utvisningarna. Eller att till exempel människorättsjuristerna vid Åbo Akademi tar itu med de här fallen. Och dels arkiverar vi besluten för framtiden, för att denna skamfläck i Finlands historia ska kunna visas upp för kommande generationer. I dagsläget har vi samlat in hundratals negativa beslut.

Text: My Lindelöf
Foto: Fredrik Lång

Lämna en kommentar