Från den andra till den tredje vänstern

av Jan Otto Andersson