Betraktare och brukare – om vår syn på människan och naturen

av Lars Sund